{{item.display}}
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska / Miasto Gdańsk z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl, tel.: +48 58 323 60 00, fax: +48 58 302 39 41.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych, oraz podejmowania interwencji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt a, c, e.
 3. W sytuacji, gdy zakres zgłoszenia wymaga współpracy Gdańskiego Centrum Kontaktu z innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji zgłoszenia, udostępnimy Państwa dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) tym podmiotom, wyłącznie gdy będzie to niezbędne do realizacji tego zgłoszenia.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
  e-mail: iod@gdansk.gda.pl
  tel.: +48 58 323 60 00