{{item.display}}
Preferencyjny zakup węgla
Pytania i odpowiedzi
Jakie jest pochodzenie węgla sprzedawanego przez Gminę na preferencyjnych warunkach?

Gdańsk zawał umowę dostawy węgla z Polską Grupą Energetyczną Paliwa SA. Zgodnie z informacją przekazaną przez PGE Paliwa, węgiel ten pochodzi z importu wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla zarówno w porcie nadania, jak i w porcie odbioru. Badania jakości węgla wykonywane są przez niezależne, akredytowane laboratoria. Ich wyniki są potwierdzone certyfikatem.

Jaka jest kaloryczność węgla sprzedawanego przez Gminę?

Kaloryczność węgla spełnia wymogi opalania w piecach odbiorców indywidualnych, co znajdować będzie potwierdzenie w wydanym certyfikacie.

Kto gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego przez Gminę węgla?

Gwarantem jakości węgla jest podmiot wprowadzający na polski rynek, tj. PGE Paliwa.

Czy osoby korzystające z pieca na koks będą mogły zamiast węgla kupić koks?

W cenie preferencyjnej sprzedawany będzie wyłącznie węgiel kamienny.

Czy węgiel na preferencyjnych przyznawany jest na konkretną osobę czy na gospodarstwo domowe?

Węgiel na preferencyjnych warunkach jest przyznawany na osobę reprezentującą indywidualne gospodarstwo domowe. W tym rozumieniu gospodarstwem domowym jest zbiorowość, np. rodzina zamieszkująca budynek lub mieszkanie ogrzewane węglem.

Czy Gmina będzie przywozić węgiel zakupiony na preferencyjnych warunkach pod wskazany adres na terenie Gdańska? Jaki adres należy wskazać we wniosku - miejsce faktycznego zamieszkania, zameldowania czy adres nieruchomości ogrzewanej węglem? Czy węgiel może być dostarczony pod adres poza Gdańskiem?

Dowóz węgla zakupionego na preferencyjnych warunkach możliwy jest tylko na terenie miasta Gdańska do miejsca wymienionego w deklaracji CEEB, zgodnie z lokalizacją źródła ogrzewania.

Jak będzie dostarczany węgiel zakupiony od Gminy (luzem, na palecie, w workach)?

Węgiel będzie dostarczany wyłącznie luzem.

W jakiej cenie Gmina sprzedaje węgiel na preferencyjnych warunkach?

Cena węgla nabytego od Gminy na preferencyjnych warunkach wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Czy cena węgla sprzedawanego przez Gminę będzie stała?

Cena węgla będzie stała w czasie obowiązywania ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (w obecnym sezonie grzewczym).

Czy w cenie zawarty jest już koszt transportu i czy jest on taki sam dla wszystkich (tj. bez względu różnice w odległości od miejsca składowania)?

Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony. W cenie opłaty za węgiel kupiony od Gminy na preferencyjnych warunkach zawarty jest jednorazowy dla każdego z okresów transport do punktu odbioru zlokalizowanego na obszarze Gdańska. Za kolejne odbiorca będzie musiał zapłacić według stawek obowiązujących w składzie węglowym, który będzie tę dostawę realizował.

W jaki sposób można zapłacić za węgiel kupowany od Gminy – przelewem, gotówką lub karta płatniczą w kasie, przy odbiorze?

Za węgiel kupowany na preferencyjnych warunkach należy zapłacić przez złożeniem wniosku na konto wskazane przez Gminę. Wpłaty należy dokonać w kasie banku lub przelewem.

Czy za zakupiony od Gminy węgiel można płacić w ratach?

Nie, płatności za węgiel nabywany na preferencyjnych warunkach nie można rozłożyć na raty.

Czy Gmina sprzedaje węgiel na preferencyjnych warunkach tylko dla mieszkańców Gdańska?

Węgiel po preferencyjnej cenie Gmina sprzedaje tylko dla uprawionych mieszkańców Gdańska, na terenie Gdańska.

Czy mieszkańcy innych gmin, które nie podejmą się sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach, mogą składać zapotrzebowanie w Gdańsku? Jak w takim przypadku wygląda cena – czy ze względu na konieczność transportu na dłuższej trasie będzie ona wyższa?

Obecnie Gmina nie rozważa sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom innych gmin.

Czy Gmina może odmówić przyjęcia konkretnego zamówienia na węgiel na preferencyjnych warunkach?

Sprzedaż będzie realizowana tylko dla uprawionych mieszkańców Gdańska, na terenie Gdańska.

Czy Gmina będzie sprzedawać węgiel brunatny?

Nie, w cenie preferencyjnej sprzedawany będzie wyłącznie węgiel kamienny.

W jakiś godzinach realizowany będzie dowóz zakupionego węgla?

Transport węgla zakupionego od Gminy będzie realizowany w godz. 6 - 22.

Jaki jest czas oczekiwania na dostarczenie węgla zakupionego od Gminy od zaakceptowania złożonego wniosku?

Obecnie czas oczekiwania na dostawę jest trudny do określenia.

Czy wraz z usługą dostawy będzie oferowana pomoc w przerzuceniu węgla zakupionego od Gminy do piwnicy lub komórki?

Nie, taka usługa nie jest realizowana.

Jeśli nie dostałam jeszcze informacji o przyznaniu dodatku węglowego, to czy mogę już składać wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach?

Tak, z preferencyjnych warunków zakupu węgla mogą korzystać osoby, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego, ale nie jest wymagane posiadanie decyzji o jego przyznaniu.

Czy są jakieś limity zakupu węgla na preferencyjnych warunkach? Czy od razu trzeba złożyć i opłacić zamówienie na cały potrzebny węgiel czy można podzielić to na części?

Maksymalny limit węgla kamiennego na preferencyjnych zasadach wynosi 3 tony na cały sezon grzewczy 2022/2023. Do dnia 31.12.2022 r. można zamówić nie więcej niż 1,5 tony, a od 01.01.2023 r. do 15.04.2023 r. kolejne nie więcej niż 1,5 tony.

Czy mogę kupić mniej węgla na preferencyjnych zasadach? Czy są jakieś limity (górny i dolny)?

Górny limit zakupu węgla na preferencyjnych zasadach wynosi 3000 kg. Zakup ten rozłożony jest na dwie transze po maksymalnie 1500 kg każda. Pierwszą transzę można zamawiać do 31.12.2022 r., druga od 01.01.2023 r. do 15.04.2023 r.

Czy składając wniosek o zakup węgla od Gminy należy przedstawić potwierdzenie otrzymania zasiłku węglowego (albo jakiś inny dokument) czy gmina sama sprawdzi, czy wnioskodawca znajduje się na liście osób, które go otrzymały?

Zakup preferencyjny węgla nie jest związany z otrzymaniem zasiłku węglowego, a jedynie ze spełnianiem warunków do jego otrzymania, w tym z deklaracją podstawowego źródła ogrzewania.

Jaki rodzaj węgla można nabyć od Gminy na preferencyjnych warunkach?

Węgiel na terenie Gminy będzie dystrybuowany w dwóch niezależnych frakcjach: groszek (8- 25 mm), który nadaje się do kotłów zasypowych, w tym tych z podajnikiem automatycznym oraz orzech (+ 25 mm), którym można palić w pozostałych źródłach ciepła opalanych węglem.

Czy w ramach zakupu na preferencyjnych zasadach można nabyć ekogroszek?

Nie, Gmina nie posiada w sprzedaży ekogroszku.

Czy cena 2000 zł za tonę to cena węgla razem z transportem?

Tak. W cenie opłaty za węgiel zawarty jest jednorazowy transport (w ramach każdej z dwóch transz) do punktu odbioru zlokalizowanego na obszarze Gdańska. Za kolejne odbiorca będzie musiał dodatkowo zapłacić, według stawek obowiązujących w składzie węglowym, który będzie tę dostawę realizował.

W jaki sposób można złożyć wniosek o zakup węgla od Gminy?

Wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń (ul. Kartuska 32/34 w Gdańsku), za pośrednictwem poczty (adres do wysyłki: Gdańskie Centrum Świadczeń ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP (jako pismo ogólne kierowane do Gdańskiego Centrum Świadczeń).

Kiedy należy opłacić zamówiony od Gminy węgiel?

Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Należność należy kierować na rachunek nr 71 1240 6292 1111 0011 2001 5156, w tytule przelewu podając "wniosek o zakup:” oraz imię i nazwisko wnioskodawcy. Wpłaty gotówkowe bez prowizji przyjmowane są przez 9 oddziałów Banku Pekao S.A. - lista placówek znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Można też dokonać szybkiej płatności online na stronie internetowej Płatności online lub - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku - skorzystać z jednego z opłatomatów znajdujących się w Zespołach Obsługi Mieszkańców.

Czy wnioskodawca ma możliwość samodzielnego wyboru frakcji?        

Wnioskodawca samodzielnie wskazuje rodzaj węgla, w ramach dostępnych frakcji.