PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prace drogowe na ul. Barniewickiej

Prace drogowe na ul. Barniewickiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od 18 do 26 sierpnia w związku z pracami drogowymi na odcinku ul. Barniewickiej, od ul. Kielnieńskiej do ul. Parterowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy z wyłączeniem jednego pasa.

Utrzymany zostanie ruch w kierunku południowym, natomiast w kierunku przeciwnym obowiązywać będzie objazd przez ulice: Niedziałkowskiego oraz Balcerskiego. Prace prowadzone będą od godziny 7.00 do 17.00. Po zakończeniu robót wykonawca pozostawi pas drogowy umożliwiający poruszanie się pojazdów i pieszych. Na pozostałym odcinku ul. Barniewickiej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy.

Zmiana w organizacji ruchu spowodowana jest pracami polegającymi na wymianie nawierzchni jezdni prowadzonymi w ramach programu modernizacji chodników.

Wykonawcą robót jest firma Kruszywo Sp. z o.o. Koszt modernizacji wynosi ok. 1,3 mln zł, a prace potrwają do listopada 2020 roku.

 

Barniewicka 18 sierpnia
Barniewicka 18 sierpnia
DRMG