Gdańsk Południe - rozbudowa układu drogowego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk Południe - rozbudowa układu drogowego

Gdańsk Południe - rozbudowa układu drogowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nowa Bulońska Północna, Nowa Jabłoniowa i Nowa Podmiejska -Nowa Małomiejska - to trzy kluczowe fragmenty planowanego podstawowego układu drogowego w dzielnicy Gdańsk-Południe. To one najefektywniej wpłyną na poprawę ruchu w tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. Dlatego w latach 2014-2020 w ramach inwestycji drogowych zrealizowane zostaną w pierwszej kolejności. Jako kolejne realizowane będą ulice: Nowa Świętokrzyska, Nowa Warszawska lub Unruga.

Nowa Bulońska Północna, Nowa Jabłoniowa i Nowa Podmiejska-Nowa Małomiejska - te trzy ulice przejmą największą część ruchu z zatłoczonych obecnie ulic, takich jak: Warszawska, Jabłoniowa, Świętokrzyska, Łostowicka, Trasa W-Z, Małomiejska, czy Podmiejska - najsilniej przeciążonych zwłaszcza w godzinach szczytu. W ten sposób budowa tych fragmentów układu komunikacyjnego wpłynie na poprawę warunków ruchu i bardziej równomierne wykorzystanie wszystkich najważniejszych ulic układu transportowego dzielnicy.

Inwestycje drogowe, ujęte w Strategicznym Programie Transportowym Dzielnicy Południe w Gdańsku*, realizowane będą w latach 2014 - 2020. Dlatego plan działań inwestycyjnych na te lata zbudowany jest w oparciu o układ komunikacyjny w postaci, jaką będzie on miał w 2014 roku. Zakłada więc funkcjonowanie fragmentów układu, które zrealizowane zostaną do tego czasu, czyli ulic: Łostowicka, o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda), Nowa Łódzka 2x2, cała Trasa W-Z 2x2 (Armii Krajowej), Nowa Bulońska (odcinek środkowy) 2x2 łącząca ul. Kartuską i Jabłoniową z Trasą WZ poprzez nowy węzeł uliczny.

Planowane na lata 2014-2020 środki na inwestycje drogowe w dzielnicy Południe to 520 mln zł, w tym przewidziane dofinansowanie unijne w wysokości 120 mln zł.

Kliknij, aby zobaczyć mapę

Dokument do pobrania:


*Strategiczny Program Transportowy Dzielnicy Południe w Gdańsku opracowany został przez Biuro Rozwoju Gdańska w 2009 roku. Celem Programu było ustalenie zasad realizacji układu transportowego w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk-Południe. Program ten określa - jakie drogi i w jakiej kolejności należy wykonać, by poprawić sytuację komunikacyjną w dzielnicy wykorzystując dostępne w latach 2014-2020 środki.
Program koncentruje się na północnej części dzielnicy urbanistycznej Gdańsk Południe: od rejonu ul. Piekarniczej i Myśliwskiej w kierunku południowym, aż do otoczenia ulic: Narciarskiej, Kolarskiej, Podleckiego, Kolorowej i Parku Oruńskiego, tu bowiem występują najpoważniejsze problemy w dostępie do centrum miasta i innych dzielnic, a równocześnie jest to obszar z intensywnie zwiększającą się liczbą mieszkańców.
Przeprowadzone, w ramach Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w Gdańsku, analizy będą powtarzane i aktualizowane z uwzględnieniem zmian zaistniałych w zagospodarowaniu.

Odpowiedzi na pytania dotyczące projektu Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku: www.brg.gda.pl/partycypacja_odpowiedzi.pdf

Projekt Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 marca do 14 kwietnia 2010 r., w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl Dyskusja publiczna nad projektem odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. o godz. 17.00 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro.