***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty z mieszkańcami dzielnicy Kokoszki - w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Warsztaty odbyły się w dniu 27 stycznia 2016 r. w celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

A
A

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego i jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska), członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Stowarzyszenie MAJA, jak również Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 6 – Pani Żaneta Geryk i Pan Mariusz Andrzejczak oraz Radni Dzielnicy Kokoszki.

Jednym z niekwestionowanych osiągnięć dzielnicy Kokoszki jest powstanie nowoczesnej szkoły podstawowej, która posiada w pełni wyposażone zaplecze dydaktyczne wraz z częścią sportową – ogromną salą gimnastyczną oraz  basenem. Szkoła w zamyśle swego powstania miała pełnić nie tylko funkcje edukacyjne i pedagogiczne, ale również miała być miejscem realizacji pomysłów mieszkańców z zakresu kultury. Potrzebą mieszkańców jest stworzenie (infrastrukturalnie) centrów kultury w Kokoszkach. Wg. przedstawicieli Miasta to przyszłościowy pomysł, który może stać się  możliwym do zrealizowania poprzez utworzenie sieci centrów domów sąsiedzkich we wszystkich dzielnicach Gdańska. Obecnie, w różnych sferach życia społecznego nadawane są kompetencje mieszkańcom i organizacjom zainteresowanym aktywizacją życia społecznego w danej dzielnicy. Organizacje pozarządowe mają możliwość wzięcia udziału w konkursach grantowych organizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego UMG, które są wsparciem finansowym społeczności lokalnych w dzielnicach.

Niezwykle ważną dla mieszkańców dzielnicy Kokoszki jest kwestia sprawnej komunikacji miejskiej łączącej ich dzielnicę z pozostałymi częściami Gdańska oraz przystankami PKM. Oferta jest ciągle modyfikowana przez ZTM, a tabor obsługujący linie dojeżdżające do Kokoszek jest nowocześniejszy. Niestety przystanki w Kokoszkach nie są dostosowane do pojazdów niskopodłogowych, co utrudnia dojazd osób niepełnosprawnych (przystanek przy ul. Budowlanych / ul. Bysewska) do Fundacji MAJA. Zarząd Transportu Miejskiego podejmie na wniosek, czynności związane z dostosowaniem przystanku do potrzeb wskazanych osób.

W wielu częściach dzielnicy Kokoszki brakuje utwardzonych dróg wraz z ich oświetleniem i chodnikami. Budowa nowych dróg odbywa się sukcesywnie, w miarę dostępności środków finansowych. Do tej pory zmodernizowano wiele ulic w tym: Inżynierską, Rozwojową, Azaliową, Otomińską, Goplańską czy Bysewską. W tym roku planowana jest poprawa stanu nawierzchni  m.in. ul. Grzybowej oraz części ulic: Wiosennej i Marcowej. Pomocne w ustalaniu potrzeb i oczekiwań dzielnicy oraz kolejności wykonywanych inwestycji drogowych, są comiesięczne spotkania przedstawicieli Rad Dzielnic z  Zarządem Dróg i Zieleni.

Bardzo istotną kwestią dla mieszkańców jest przejście przez tory PKM od strony Karczemek w kierunku zbiornika retencyjnego Kiełpinek. Brakuje tutaj swobodnego przejścia, a tory forsowane są przez ludzi z narażeniem ich zdrowia i życia. Miasto podejmie się rozmów z przedstawicielami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dot. umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom bezpiecznego przejścia przez tory.

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***