***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia z wizyty Prezydenta w dzielnicy Kokoszki.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2016 r.Data publikacji: 09 czerwca 2016 r.

W czwartek, 28 stycznia 2016 r. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz odbył spacer po dzielnicy Kokoszki w towarzystwie swoich współpracowników oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy Kokoszki – przewodniczącego Krzysztofa Nowotarskiego oraz Radnego Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 6 – Mariusza Andrzejczaka. Spacer to jeden z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami Gdańska, który ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców każdej dzielnicy. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • Nieoświetlone przejście dla pieszych przy ul. Kartuskiej, obok skrzyżowania z ul. Egiertowską – zostanie przygotowana analiza rodzaju i sposobu wykonania oświetlenia. Wydział Programów Rozwojowych UMG podejmie się realizacji przedsięwzięcia.
 • Oświetlenie ul. Lubczykowej – zostanie zaplanowane w wydatkach Miasta na następne lata.
 • Przejście dla pieszych na zakręcie ulicy Kalinowej – zwiększenie bezpieczeństwa poprzez oznakowanie poziome drogi. Zweryfikowanie możliwości splantowania terenu sąsiadującego ze skrzyżowaniem – po stronie szkoły – co spowoduje u kierowców nadjeżdżających od strony ul. Azaliowej poprawę widoczności samego  przejścia. Ustalić właściciela działki.
 • Ul. Kalinowa – uzupełnienie nawierzchni ulicy. Ustawienie znaków ostrzegawczych informujących o drodze prowadzącej do szkoły. Przeanalizowanie we współpracy z Radą Dzielnicy Kokoszki kwestii dot. utworzenia przejść dla pieszych.

Straż Miejska:

 • Ustalenie właściciela działki graniczącej ze szkołą i myjnią samochodową (od strony ul. Kalinowej) oraz spowodowanie uprzątnięcia terenu z zalegających odpadów.

Wydział Programów Rozwojowych:

 • Ul. Smęgorzyńska – w porozumieniu z Radą Dzielnicy Kokoszki, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska i Zarządem Dróg i Zieleni należy podjąć dialog z mieszkańcami ulicy dot. możliwości jej oświetlenia. Wypracować koncepcję instalacji oświetlenia.
 • Utwardzenie drogi ul. Szafranowej (od ronda z ul. Św. Brata Alberta do ul. Fundamentowej i ul. Osiedlowej) – trwają prace nad realizacją zadania – jest przygotowywana wycena i sposób utwardzenia drogi.
 • Ul. Gostyńska (odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Wrześniowej) – utwardzenie wraz z oświetleniem i chodnikiem.
 • Parking przy ul. Azaliowej (naprzeciwko szkoły) – przy realizacji projektu Budżet Obywatelski 2016, dokonać utwardzenia terenu parkingu.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – konieczność podjęcia rozmów z Prezesem PKM dot. umożliwienia bezpiecznego przejścia przez tory od strony Karczemek w kierunku zbiornika retencyjnego Kiełpinek.
 • Ul. Biologiczna – sprawdzić stan drogi i oświetlenia.  

 

Wydział Środowiska:

 • We współpracy z miejskim ogrodnikiem, Radą Dzielnicy i mieszkańcami dzielnicy Kokoszki zainicjować program nasadzeń drzew na pustych, niezagospodarowanych działkach przy ul. Szafranowej.
Jerzy Pinkas - portal gdansk.pl
Jerzy Pinkas - portal gdansk.pl
Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***