***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

System zabezpieczeń przeciwpowodziowych w mieście powiększy się

Trzy nowe zbiorniki retencyjne - Osowa, Kokoszki i Jaśkowa Dolina. Do tego poszerzenie zasięgu kanalizacji deszczowej na Osowej, w Kokoszkach i na osiedlu Strzyża, a także regulacja potoku w Kokoszkach - to najnowsze gdańskie inwestycje, które w przyszłości mają zabezpieczyć Gdańsk przed powodziami. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 131 mln zł.

A
A

Maj 2017, Gdańsk, Urząd Wojewódzki. Podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 80 mln programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gdańska. Nz. od lewej: wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Maj 2017, Gdańsk, Urząd Wojewódzki. Podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 80 mln programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gdańska. Nz. od lewej: wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Gdańsk realizuje projekt „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. Jesienią ubiegłego roku miejscy urzędnicy złożyli w NFOŚiGW wniosek dotyczący dofinansowania tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i otrzymali dofinansowanie w wysokości 80 778 113 zł.

W ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” Miasto realizuje obecnie budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Strzyża i w dzielnicy Osowa (w rejonie ul. Keplera). Pieniądze przekazane przez NFOŚiGW pozwolą kontynuować te prace, a także zrealizować pozostałe zadania ujęte w projekcie, takie jak budowa nowych zbiorników retencyjnych: na Osowej, w Kokoszkach (na potoku Strzelniczka) i w rejonie Jaśkowej Doliny. Projekt obejmuje również regulację Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II, budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera (kolektor Kołobrzeska) i zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka (rejon ul. Kartuskiej).

W maju Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina, w lipcu ruszył przetarg na budowę zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności retencyjnej 15 tys. m 3. Obecnie trwa też postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na potoku Strzyża, a także zbiornika Orunia III na potoku Oruńskim (wraz z przebudową koryta potoku Oruńskiego).

Ponadto DRMG w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego realizuje następujące zadania:

  • Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II - etap II, ul. Nowy Świat, zbiornik Retencyjny Osowa oraz kanalizacja sanitarna ul. Zeusa. Lata realizacji: II półrocze 2017 - listopad 2018
  • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera. Termin realizacji: październik 2017 kwiecień 2019
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku – etap IV. Planowany termin zakończenia realizacji to 30.11.2017 r.

- Już myślimy o kolejnych etapach projektu. W planach mamy m.in. kontynuację budowy tzw. „Kanału Ulgi” dla Potoku Strzyży, którego I etap został już zrealizowany pod ulicą Wajdeloty (w ramach Rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza) czy też budowę kolejnych zbiorników retencyjnych itp. Ciągła rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest dla nas jednym z priorytetów. Od lat, konsekwentnie pozyskujemy dotacje i realizujemy projekty z tym związane - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
***