***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prace remontowe na jezdniach. Zmiany w organizacji ruchu drogowego

W związku z realizacją prac przy stabilizacji osuwiska na Biskupiej Górce oraz przystąpieniem do kolejnego etapu realizacji prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego zostaną wprowadzone zmiany w ruchu drogowym.

A
A

Ulica Budowlanych
Ulica Budowlanych
fot. DRMG
 

Zmiany związane z realizacją prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego zosnatą wprowadzone od środy, 21 czerwca, od godziny 6.00. Ruch pojazdów na ul. Budowlanych do skrzyżowania z ul. Słowackiego, na odcinku ok. 150 m, zostanie ograniczony do jednego pasa.

Sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do obsługi jednego pasa ruchu ul. Budowlanych. Planowana zmiana organizacji ruchu potrwa do 30 czerwca br. 


Zmiany związane z pracami stabilizującymi osuwisko na Biskupiej Górce obowiązują już od wtorku, 20 czerwca. Polega na jednostronnym zwężenie ul. Biskupiej od ul. Na Stoku w kierunku Wyższej Szkoły Gdańskiej; wjazd jedynie dla mieszkańców, pojazdów budowy i Policji. 

Z dniem 26 czerwca zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy ul. Na Stoku; od ul. Armii Krajowej w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Tutaj utrudnienia potrwają do 30 września 2017 r. 

Biskupia Górka
Biskupia Górka
oprac. DRMG***