***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ponowny przetarg na opracowanie projektu rozbudowy Węzła Szadółki

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła ponowny przetarg na opracowanie projektu rozbudowy Węzła Szadółki. Dokumentacja ma powstać w 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

A
A
Mapa_wzel


W ramach rozbudowy Węzła Szadółki powstanie droga łącząca ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki, a Węzłem Kowale. Droga przewidziana jest jako ulica lokalna o przekroju jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Skrzyżowanie z ul. Przywidzką powinno przewidywać wszystkie relacje (skrzyżowanie skanalizowane o pełnych relacjach lub rondo), wraz ze skomunikowaniem obiektów handlowo-usługowych w obszarze. Projektant ma uwzględnić także m.in. budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych czy zagospodarowanie zieleni z małą architekturą. Prace nad opracowaniem potrwają 14 miesięcy.

Pierwszy przetarg dotyczący zadania został ogłoszony w kwietniu, jednak ze względu na przekroczenie kwoty ofertowej, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na opracowanie projektu, poprzednie postępowanie unieważniono. W pierwszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Za opracowanie dokumentacji węzła firmy zażądały ponad 388 tys. złotych i 525 tys. złotych. Na inwestycję zamierzano przeznaczyć 120 tys.

Dodatkowo w planach jest przebudowa samego Węzła Szadółki, którą przeprowadzić ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie inwestycyjne prowadzone przez GDDKiA będzie obejmowało rozbudowę odcinka drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta), wraz z rozbudowa węzła „Szadółki” na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Jabłoniową, a także rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego.

Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz na stronie DRMG.

 

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
***