Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Kokoszki

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Link do całościowego raportu podsumowującego spotkania i działania w dzielnicy Kokoszki w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk"

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Podsumowanie-spotkan-i-dzialan-w-dzielnicy-Kokoszki-raport,a,52117

***