PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Przymorze Małe
Okręg wyborczy nr 5

Rada Dzielnicy Przymorze Małe
Okręg wyborczy nr 5
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Maciej Antończyk, Marcin Bednarski, Artur Cybulski, Anna Czarzasta, Tomasz Dziemianczuk, Kamil Hodorowicz, Adam Kluczkowski, Andrzej Kowalczyk, Maria Łapińska, Marcin Mickun, Halina Rogowska, Krzysztof Sielicki, Adam Szczepański, Justyna Urbańska, Kazimierz Widźgowski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marcin Mickun

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Anna Maria Czarzasta

Członek Zarządu
Maria Łapińska, Kazimierz Widźgowski 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Adam Szczepański

Siedziba
ul. Czerwony Dwór 25 (pok. 11), 80-376 Gdańsk

Telefon:
(58) 58 573-59-96

E-mail:
rada@przymorzemale.com.pl
przymorze.male@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzemale.com.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Małe

Dyżury

Statut Osiedla

 

Uchwała nr XXXVIII/1065/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1364/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/70/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/137/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.