PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Inauguracyjne spotkania Rad Dzielnic

Inauguracyjne spotkania Rad Dzielnic
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informuję, że Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak na wniosek radnych dzielnic Stogi i Aniołki oraz Biura Rozwoju Gdańska dokonała zmiany terminów uroczystego ślubowanie oraz wręczania zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku  o wyborze na Radnych Dzielnic dla w/w dzielnic.

Uroczystości te odbędą się w następujących terminach: 

9 kwietnia br. godz. 17:00 (wtorek) – Stogi

11 kwietnia br. godz. 17:00 (czwartek) – Aniołki

Zmiana podyktowana jest faktem umożliwienia nowo wybranym Radnym Dzielnic wzięcia udziału w dyskusjach publicznych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  oraz projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.