***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty z mieszkańcami dzielnicy Jasień - w ramach cyklu "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Warsztaty odbyły się w dniu 9 maja 2016 r. w celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca 2016 r.Data publikacji: 09 czerwca 2016 r.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego i jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska), przedstawiciel Stowarzyszenia Jasień jak również Radna Miasta Gdańska Pani Beata Jankowiak oraz Radni Dzielnicy Jasień.

Dzielnica Jasień to przede wszystkim zabudowa wielorodzinna zarządzana przez wspólnoty mieszkaniowe oraz osiedla domków jednorodzinnych. Jest to rejon miasta o charakterze mieszkalnym. Na terenie dzielnicy znajduje się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień”. W rejonie tym dominuje średnia i niska zabudowa mieszkalna, niemniej jednak część dzielnicy zlokalizowana przy Obwodnicy Trójmiasta, to obszar na którym przeważają tereny przemysłowo-handlowe. Jasień to dzielnica o dynamicznej rozbudowie w której powstają liczne osiedla mieszkaniowe.

Dużą potrzebą wśród mieszkańców jest organizacja miejsc ogólnodostępnej rekreacji, pikników sąsiedzkich czy działań na rzecz społeczności lokalnej. Rada Dzielnicy Jasień nie rezygnuje ze starań mających na celu utworzenie miejsca w którym mieszkańcy mogliby się spotykać, działać na rzecz dzielnicy czy rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

W niedalekiej przyszłości rozpoczęta zostanie inwestycja dot. budowy ul. Nowej Jabłoniowej, gdzie już teraz został ogłoszony przetarg ograniczony na przygotowanie dokumentacji projektowej. 
W czerwcu br. zostanie wyłoniony wykonawca, który w ciągu 16 miesięcy przygotuje ww. dokumenty wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji.

Rada Dzielnicy zaproponowała cykl comiesięcznych spotkań informacyjnych Zarządów Rad Dzielnic z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska – na wzór tych organizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Takie spotkania przyczynią się do zwiększenia wiedzy nt. planowanych inwestycji w poszczególnych dzielnicach Gdańska.

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***