***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer Prezydenta po dzielnicy Jasień

5 maja 2016 r. Pan Prezydent wspólnie ze swoimi pracownikami, Radnymi Miasta Gdańska oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy Jasień odbył spacer po dzielnicy Jasień - w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk"

A
A

Ustalono do realizacji:

1)      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

 • Skrzyżowanie ul. Kartuskiej, Leszczynowej i Pólnicy:
 1. Przeanalizować sposób poprawienia bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym poprzez utworzenie ronda oraz instalację świateł ostrzegawczych dla nadjeżdżających samochodów przy przejściu dla pieszych.
 2. Odmalowanie oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej, Leszczynowej
  i Pólnicy.
 • Po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - połączenie i utwardzenie płytami ul. Przytulnej z ul. Szczęśliwą. Jednocześnie podjąć dialog z właścicielem działki graniczącej
  z ul. Przytulną dot. przyszłego wykonania drogi trwałej.
 • Ul. Stężycka – uprzątnięcie chodnika.
 • Ul. Lubowidzka -  wykonanie / przedłużenie chodnika od Stężyckiej do Jabłoniowej.
 • Oświetlenie w rejonie ul. Stężyckiej 11 i 13 - do sprawdzenia i uruchomienia.

2)      Gdańskie Melioracje:

 • Oczko wodne pomiędzy ul. Lubowidzką i Goszyńską – oczyszczenie zbiornika wraz
  z umocnieniem brzegów.

3)      Straż Miejska:

 • Teren przy ul. Przytulnej od nr 4 do 10 – ustalenie właściciela działki graniczącej z ww. posesjami oraz spowodowanie całkowitego uprzątnięcia tego terenu z zalegających odpadów.

4)      Wydział Skarbu/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

 • Wjazd na parking przy parafii rzymskokatolickiej pw. bł. Doroty z Mątów (ul. Kartuska) – uporządkować kwestie własnościowe. Pozyskać niezbędny grunt oraz utworzyć drogę wjazdową na teren Parafii.
Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***