***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo w dzielnicy Jasień

A
A
jasien na mapie

 

Problemy społeczne – wsparcie MOPR

W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Jasień skorzystało 136 osób, co stanowiło 0,9% mieszkańców dzielnicy.

Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom tej dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim:

  • ubóstwo – 49,1%
  • niepełnosprawność – 39,8%
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 28,7%
  • bezrobocie – 22,2%


Stopa bezrobocia

Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 2,4%.


Bezpieczeństwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 208 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 13,9 przestępstw na 1000 mieszkańców.


Mieszkalnictwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy nie oddano do użytku 617 mieszkań.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

***