***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inwestycje zrealizowane w dzielnicy Jasień w latach 2012-2017

A
A

 

2017


Przebudowa ul. Źródlanej

Remont ul. Źródlanej w Gdańsku polegał na wykonaniu nowych warstw asfaltowych poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni, a ponadto wykonanie regulacji wysokościowej studni rewizyjnych oraz wpustów deszczowych; oznakowania poziomego i pionowego; poboczy

Czas realizacji: IV kwartał 2017 r.
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Koszt realizacji: ok. 427 tys. zł

 

2016


Przedszkole przy ul. Damroki

Nowy obiekt z dwoma przedszkolami składa się z 10 modułów (każde przedszkole po pięć modułów) przeznaczonych na sale dydaktyczne dla 250 dzieci oraz dodatkowo z 2 modułów mieszczących salę wielofunkcyjną do wykorzystania rotacyjnie przez wszystkie grupy bądź do organizacji zajęć sportowych i uroczystości. Do dyspozycji dzieci, w każdym oddziale znajduje się sala zajęć, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sali oddziału sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdują się także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne.

Ponadto obiekt został zaprojektowany bez barier architektonicznych mimo że, przedszkola nie są przewidziane jako placówki integracyjne, jednak obiekt spełnia kryteria dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja objęła także geodezyjne wydzielenie działki, zagospodarowanie terenu w plac zabaw, budowę miejsc postojowych, zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą. Inwestycja w całości sfinansowana została z budżetu Miasta Gdańska.

Wykonawca: Spółka Ekoinbud
Termin realizacji: 11.2016 r.–06 2017 r

 

przedszkole modulowe

 

 

2015


JASIEŃ DOM DZIAŁKOWCA, ul. Jasieńskiego 10G, Rodzinne Ogrody Działowe im. Antoniego

 

dom dzialkowca

 

 

2014


Regulacja potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień

Nowo wybudowany zbiornik retencyjny „Jasień” o powierzchni 3,75 ha i pojemności V= 48 487,00 m3, zlokalizowany jest na terenie byłego poligonu pomiędzy nasypem kolejowym PKM, a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Znajduje się on w pokrytym zielenią drzewiasto – krzewiastą zagłębieniu terenu. Całkowita powierzchnia obszaru przeznaczonego pod zbiornik i obiekty towarzyszące wynosi ponad 5ha. Zakres realizacji zadania obejmował budowę zbiornika retencyjnego wraz z budowlami wlotowymi, budowlą piętrząco-upustową i przelewem powierzchniowym, zaporą boczną i czołową oraz z drogą eksploatacyjną wokół zbiornika i wzdłuż potoku. U podnóża zapory wykonano rów opaskowy zbierający wodę z terenu przyległego do zbiornika i odprowadzający dalej do potoku. W ramach realizacji projektu wyregulowany został także odcinek 318,9 m Potoku Jasień.

Odbiór inwestycji: 15.05.2014 r.
Koszt realizacji robót: 4 623 502 zł

 

2012


Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Stolema

W ramach programów „Modernizacja w obiektach oświatowych” i „Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała przebudowę kompleksu boisk w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59 o łącznej powierzchni 3661 m2. Inwestycja obejmowała także wykonanie nawierzchni bezpiecznej istniejącego placu zabaw (zad. I) oraz wybudowanie nowoczesnego szkolnego placu zabaw dla dzieci o pow. 518 m2 (zad. II).

Zadanie 1. Przebudowa kompleksu boisk oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej istniejącego placu zabaw w ramach programu Modernizacja w obiektach oświatowych.

Przebudowa kompleksu boisk obejmowała:

  • przebudowę boiska o nawierzchni ziemnej na boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy
  • przebudowę boiska asfaltowego na boisko z nawierzchnią poliuretanową do gry w koszykówkę, tenisa ziemnego i piłkę ręczną
  • przebudowę boiska o nawierzchni z mączki ceglanej na boisko z nawierzchnią poliuretanową do gry w siatkówkę
  • przebudowę bieżni żużlowej na bieżnie o nawierzchni poliuretanowej - bieżnia prosta
  • przebudowę ziemnej skoczni w dal na skocznię o nawierzchni poliuretanowej

Zakres modernizacji obejmował urządzenie i uzbrojenie terenu, odwodnienie, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie chodników, trybun, uzupełnienie ogrodzenia, a ponadto wyposażenie boisk. Zgodnie z umową wykonane zostało także pokrycie istniejącego już placu zabaw (o powierzchni 318 m2) bezpieczną nawierzchnią oraz jego ogrodzenie.

Termin zakończenia robót 30.10.2012r.
- boisko 1 315 854,00 zł
- plac zabaw 153 996,00 zł
Łącznie – 1 469 850,00 zł

 

boisko

 

Opracowanie:
Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

 

***