Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(OPOCE)
Rue Mercier 2
L-2985 Luksemburg
tel: (352) 2929-1
email: info@publications.europa.eu
www.publications.europa.eu