Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
L-2925 Luksemburg
tel: (352) 4303.1
faks: (352) 4303.2600

Sekretariat Trybunału:
Składanie pism procesowych
e-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu
faks: (352) 433766

Sekretariat Sąd Pierwszej Instancji:
Składanie pism procesowych
e-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu
faks: (352) 4303.2100

Sekretariat Sąd do spraw Służby Publicznej:
Składanie pism procesowych
e-mail: tfp.greffe@curia.europa.eu
faks: (352) 4303.4453

Biblioteka:
tel help-desk: (352) 4303.2681
faks : (352) 4303.2424
e-mail: HDB@curia.europa.eu