Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
Opis Partnerskiego projektu rozwoju komunikacji rowerowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo rpo
logo rower
Dzięki środkom unijnym przybyło dróg dla rowerów

Miasto Gdańsk jest liderem wśród polskich miast w zakresie budowy sieci dróg rowerowych. Od wielu lat konsekwentnie realizuje program budowy nowoczesnych dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści mają możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu miejskiego oraz uprawiania turystyki rowerowej. Miasto Gdańsk, wspólnie z Sopotem i Gdynią, realizuje obecnie kompleksowy program rozwoju dróg rowerowych. Jego podstawowym celem jest zwiększenie dostępności i integracja istniejącej w trzech miastach sieci dróg rowerowych w jeden, ułatwiający komunikację system.
Projekt pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” w dniu 06 września 2010r. uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podpisanie Umowy o Dofinasowanie

 

Partner Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
Partnerzy: Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-003/09-04
Źródło dofinansowania projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.1. Rozwój i integracja transportu zbiorowego
Finansowanie projektu: Całkowita wartość Projektu
w tym:
Gdańsk
Sopot
Gdyni

74 840 822,37 PLN

43 508 126,23 PLN
7 066 440,51 PLN
24 266 255,63 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE
(70% kosztów kwalifikowalnych)
w tym:
Gdańsk
Sopot
Gdynia

46 815 911,06 PLN


25 859 275,72 PLN
4 614 925,24 PLN
16 341 710,10 PLN

Wydatki kwalifikowalne
w tym:
Gdańsk
Sopot
Gdynia

66 879 873,01 PLN

36 941 822,51 PLN
6 592 750,34 PLN
23 345 300,16 PLN

Rzeczowy okres realizacji projektu: Sierpień 2008r. – grudzień 2015r.
Obszar realizacji projektu: Granice administracyjne Miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu- wchodzących w skład Aglomeracji Trójmiejskiej
Jednostka Realizująca Projekt z ramienia Gminy Miasta Gdańska:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 

W ramach Projektu wybudowano:
- 37 dróg rowerowych o łącznej długości 42,08 km, w tym 26,82 km w Gdańsku, 9,13 km w Gdyni i 6,13 km w Sopocie,
- 14 parkingów "Bike&Ride" (w tym 9 w Gdańsku, 4 w Gdyni, 1 w Sopocie) umożliwiających pozostawienie roweru w celu skorzystania z komunikacji zbiorowej,
- 10 parkingów rowerowych (6 w Gdańsku, 4 w Gdyni).
Węzły integracyjne powstały przede wszystkim przy przystankach Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), z uwagi na popularność tego środka komunikacji wśród rowerzystów, natomiast pozostałe parkingi w miejscach, w których występują duże skupiska ludności.
Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, drogi rowerowe mają szerokość 2,5 metra i zostały wykonane z mas bitumicznych o wysokim standardzie równości. Ponadto w ramach projektu zakupiono i zamontowano w drogach rowerowych urządzenia do automatycznego pomiaru ruchu rowerowego, które pełnią kluczową rolę w diagnostyce rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Gdańska.

 

Gmina Miasta Gdańska:

Zadania  zrealizowane:

  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa od ul. Hallera (ul. Towarowa) do ul. 3 Maja,

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasta Gdyni:

Gmina Miasta Sopotu:

Kontakt:

Gdańsk:
Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku
Tel. (58) 526-80-00
fax: (58) 526-80-01
e-mail: wpr@gdansk.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
tel. 58 320-51-00 , 58 320-51-01
fax 58 320-51-05
e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Tel. 58 34 12 041
fax 58 52 44 609
e-mail: info@zdiz.gda.pl

Gdynia:
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta Gdyni
Tel.  58 66-88-300
Fax: 58 66-88-302
e-mail   wydz.inwestycji@gdynia.pl

Sopot:
Wydział Strategii Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Sopotu
Tel.  58 521 38 61
Fax:  58 551-01-33
e-mail   mbanacki@sopot.pl


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013