Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rys. Przebudowane Nabrzeża Wyspy Spichrzów 

Projekt „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie” znalazł się pod numerem 7.2-8.2 na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2 - Rozwój transportu morskiego.

logo

Informacje ogólne o projekcie:

Tytuł Projektu: Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie
Beneficjent: Gdańsk – miasto na prawach powiatu
Partner: nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

nr POIS.07.02.00-00-023/12-00 z dnia 31 grudnia 2013 r.
Aneks nr 1 POIS.07.02.00-00-023/12-01 z dnia 26 września 2014 r.

Całkowita wartość Projektu: 27 471 213 zł
Wydatki kwalifikowalne: 27 357 418 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 113 795 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 23 253 805 zł
Poziom dofinansowania: 85% (wydatków kwalifikowalnych)
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata  2007-2013
Oś priorytetowa: VII. Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2011 - 2014

 

Spacerem po odbudowanych nabrzeżach Wyspy Spichrzów
Fot. L. Makara, P. Łukasiak, DRMG

 Zakres rzeczowy inwestycji obejmował odbudowę dwóch odcinków nabrzeży północnego cypla Wyspy Spichrzów:

 • nabrzeże nr IX o długości 258,65 m - znajdujące się na zachodnim brzegu Wyspy Spichrzów do Mostu Zielonego,

 

Stan przed i w trakcie realizacji nabrzeża IX:
Fot. L. Makara, P. Łukasiak, DRMG    

 

 • nabrzeże nr X o długości 325,64 m - znajdujące się na lewym brzegu rzeki Nowa Motława (naprzeciwko mariny Gdańsk) od Mostu Stągiewnego do nabrzeży Wyspy Spichrzów położonych naprzeciwko przystani Muzeum Morskiego (przy wejściu do mariny).
Stan przed i w trakcie realizacji nabrzeża X:
Fot. L. Makara, P. Łukasiak, DRMG    

  Cele inwestycji:

 • wzrost konkurencyjności Portu Gdańsk w regionie Morza Bałtyckiego;
 • wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na ujściowym odcinku Motławy, m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody, co umożliwi pogłębienie toru wodnego na Motławie;
 • zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta od strony wody, co stwarza m.in. możliwość okazjonalnego cumowania niedużych jednostek pływających (w tym służb ratowniczych i porządkowych);
 • przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.

Inwestycja przyczyniła się do przywrócenia Gdańskowi charakterystycznego dla miast portowych sposobu życia związanego z wodą, a także do rozwoju dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego powiązanych z nadmorskim i nadrzecznym położeniem miasta.

 

Nabrzeże nr IX - przed i po zakończeniu realizacji
  
Fot. L. Makara, P. Łukasiak, DRMG  


 

Nabrzeże nr X -  przed i po zakończeniu realizacji
      
Fot. L. Makara, P. Łukasiak, DRMG  

Realizację rzeczową projektu zakończono w lipcu 2014 roku. Rozliczenie Umowy o dofinansowanie nastąpiło 3 listopada 2015 roku (wpływ refundacji końcowej).

Projekt jest komplementarny z inwestycją Urzędu Morskiego w Gdyni pn. "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie", gdzie w zakres rzeczowy wchodziły:
- przebudowa kanału Płonie,
- remont nabrzeża Szyprów,
- pogłębienie toru wodnego na Martwej Wiśle,
- przebudowa nabrzeży Wiosny Ludów I-VI i Ołowianki na Motławie.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Beneficjenta - Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl

 

Przydatne linki:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
 • Instytucja Zarządzającą POIiŚ - Ministerstwo Rozwoju: www.mr.gov.pl
 • Instytucja Pośrednicząca POIiŚ w dziedzinie "Transport" - Ministerstwo Infrastruktury: www.mib.gov.pl
 • Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla projektów transportowych w ramach POIiŚ - Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl
 • Jednostka Realizująca Projekt - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska www.drmg.gdansk.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013