Europejski Trybunał Obrachunkowy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Europejski Trybunał Obrachunkowy
Komunikacja i sprawozdania
Biuro prasowe
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luksemburg
tel. (+352) 43 98 45 224
faks (+352) 43 98 46 224 lub 46 233
e-mail: press@eca.europa.eu
www.eca.europa.eu