PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
The European Ombudsman
1, av. du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
France
tel: (33) 388 17 23 13
fax: (33) 388 17 90 62
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
www.ombudsman.europa.eu