PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Agencje wykonawcze

Agencje wykonawcze
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
SDME 04/060
B-1049 Bruksela
e-mail: RTD-REA-INFO@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/research/rea

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Adres do korespondencji:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

Adres dla odwiedzających:
Rue Colonel Bourg, 135-139
B-1140 Bruxelles
Tel.+32 (0) 2 299 11 11
e-mail: eacea-info@ec.europa.eu
www.eacea.ec.europa.eu

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI)
Adres pocztowy:
European Commission
EACI Agency
Tour Madou
B-1049 Bruksela

Adres dla odwiedzających:
Tour Madou
Place Madou 1
1210 Bruksela
Belgia
www.ec.europa.eu/energy/intelligent

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA)
Adres pocztowy:
TEN-T Executive Agency
B-1049 Bruksela

Adres dla odwiedzających:
Square du Fr?re Orban, 10
B-1049 Bruksela
Belgia
e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/tentea

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
Madou Plaza 1
Biuro: MADO 06/005
B-1049 Bruksela
e-mail: rtd-erc-press@ec.europa.eu
www.erc.europa.eu

Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (PHEA)
Adres pocztowy:
European Commission, PHEA
HITEC building
L-2920 Luxembourg

Adres dla odwiedzających:
European Commission, PHEA
HITEC building
11, rue Ruppert
L-2557 Luxembourg
tel.: +352 4301 32015
faks: +352 4301 30359
e-mail: PHEA@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/phea