PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Agencje wspólnotowe

Agencje wspólnotowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Cdt)
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luksemburg
tel: (352) 421 71 11
faks: (352) 421 71 12 20
e-mail: cdt@cdt.europa.eu
www.cdt.europa.eu

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Gran Via 33
E-48009 Bilbao
tel. (34) 944 79 43 60
faks (34) 944 79 43 83
e-mail: information@osha.europa.eu
www.osha.europa.eu

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (EASA)
PO Box 101253
D-50452 Köln
Niemcy
tel. (49-221) 89 99 00 00
faks (49-221) 89 99 09 99
e-mail: info@easa.europa.eu
www.easa.europa.eu

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)
Av. Dom Jo?o II, Lote 1.06.2.5
1998-001 Lisbon, Portugal
tel.: +351 21 1209 200
faks : +351 21 1209 212
e-mail: information@emsa.europa.eu
www.emsa.europa.eu

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Adres do korespondencji:
ENISA (Europejska Agencja ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji)
P.O. Box 1309
71001 Iraklion - Kreta
Grecja

Adres:
Science and Technology Park of Crete (ITE)
Vassilika Vouton,
700 13 Iraklion, Grecja
tel.: + 30 2810 39 12 80
faks: +30 2810 39 14 10
e-mail: info@enisa.europa.eu
www.enisa.europa.eu

Europejska Agencja ds. Substancji Chemicznych (ECHA)
Annankatu 18,
00120 Helsinki, Finlandia

Adres dla odwiedzających:
P.O.Box 400,
FIN-00121 Helsinki
tel: +358-9-686180
faks: +358-9-68618210
e-mail: info@echa.europa.eu
www.echa.europa.eu

Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Adres dla odwiedzających, centrala w Valenciennes:
Europejska Agencja Kolejowa
160, Boulevard Henri Harpignies
59300 Valenciennes - France
tel: ++33 327 096-500
faks: +33 327 334-065

Adres dla odwiedzających, centrum konferencyjne w Lille:
Europejska Agencja Kolejowa
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Ogólny adres pocztowy Agencji:
Europejska Agencja Kolejowa
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex
e-mail: press-info@era.europa.eu
www.era.europa.eu

Europejska Agencja Leków (EMEA)
7, Westferry Circus
Canary Wharf
UK-LONDON E14 4HB
tel. +44-20-74 18 84 00
faks +44-20-74 18 84 09
e-mail: mail@emea.europa.eu
www.emea.europa.eu

Europejska Agencja Odbudowy (EAR)
Egnatia 4,
GR-54626 Saloniki
tel. (30-2310) 505 100
faks (30-2310) 505 172
e-mail: info@ear.europa.eu
www.ear.europa.eu

Europejska Agencja Praw Podstawowych (FRA) - poprzednio EUMC
Rahlgasse 3,
A-1060 Vienna, AUSTRIA
tel.:+43-1-580 30 652
faks: +43-1-580 30 699
e-mail: information@fra.europa.eu
www.fra.europa.eu

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Kopenhaga K
tel. (45) 33 36 71 00
faks (45) 33 36 71 99
www.eea.europa.eu

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)
Rondo ONZ 1
00 124 Warsaw
Poland
tel. +48 22 544 95 00
fax +48 22 544 95 01
e-mail: frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Villa Gualino
viale Settimio Severo 65
I-10133 Turyn
tel.: +39-011-630 22 22
faks: +39-011-630 22 00
e-mail: info@etf.europa.eu
www.etf.europa.eu

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Wyattville Road,
Loughlinstown,
Dublin 18
Irlandia
tel. (353-1) 204 31 00
faks (353-1) 282 64 56, (353-1) 282 42 09
e-mail: postmaster@eurofound.europa.eu
www.eurofound.europa.eu

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Adres do korespondencji:
ECDC
171 83 Stockholm
Szwecja
Adres:
Tomtebodavägen 11A
Solna, Szwecja
tel: +46 (0) 8 586 01000
faks: +46 (0) 8 586 01001
e-mail: info@ecdc.europa.eu
www.ecdc.europa.eu

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Rua da Cruz de Santa
Apolónia 23?25
P-1149-045 Lizbona
Portugalia
tel. (351) 218 11 30 00
faks (351) 218 13 17 11
e-mail: info@emcdda.europa.eu
www.emcdda.europa.eu

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)
PO Box 22427
GR-55102 Saloniki
tel: (30) 23 10 49 01 11
faks: (30) 23 10 49 00 49
e-mail: info@cedefop.europa.eu
www.cedefop.europa.eu
www.trainingvillage.gr

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowe (Fusion for Energy)
calle Josep Pla n°2,
Torres Diagonal Litoral,
Edificio B3, planta 8,
08019 Barcelona
tel.: +34 93 320 18 50
faks: +34 93 320 18 51
email: info@f4e.europa.eu
www.fusionforenergy.europa.eu

Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (w przygotowaniu)

Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA)
Rue de la Loi, 56
B-1049Bruksela
Belgia
tel.: + 32 2 297 16 16
fax.: + 32 2 296 72 38
e-mail: info@gsa.europa.eu
www.gsa.europa.eu

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
tel.: (39-0521) 036 111
fax.: (39-0521) 036 110
e-mail: info@efsa.europa.eu
www.efsa.europa.eu

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
tel. (34) 965 139 100
faks (34) 965 139 173
e-mail: information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu

Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)
56, rue de la Loi
B - 1049 Bruxelles
tel.: +32 2/29 60 009
fax: +32 2/29 51 433
e-mail: cfca@ec.europa.eu
www.cfca.europa.eu

Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO)
Adres:
3, boulevard Maréchal Foch
FR ? 49000 ANGERS

Adres do korespondencji:
3, boulevard Maréchal Foch
BP 10121
FR - 49101 Angers Cedex 02
tel. (33) (0)2.41 25 64 00
faks (33) (0)2.41 25 64 10
e-mail: cpvo@cpvo.europa.eu
www.cpvo.europa.eu