Agencje ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Agencje ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

Agencje ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
CEPOL House,
Bramshill, Hook,
Hampshire RG27 0JW,
Wielka Brytania

Adres pocztowy:
CEPOL House,
Bramshill, Hook,
Hampshire RG27 0JW,
Wielka Brytania
tel: + 44 1256 602668
faks: + 44 1256 602996
e-mail: secretariat@cepol.europa.eu
www.cepol.europa.eu

Europejski Urząd Policji (Europol)
Raamweg 47
Haga
Niderlandy

Adres do korespondencji:
PO Box 90850
NL-2509 LW Haga
tel. + 31 70 302 5000
faks + 31 70 345 5896
e-mail: info@europol.europa.eu
www.europol.europa.eu

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (Eurojust)
Maanweg 174,
2516 AB Haga,
Niderlandy
tel. (31-70) 412 50 00
faks (31-70) 412 55 55
e-mail: info@eurojust.europa.eu
www.eurojust.europa.eu