PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stary kościół na Starym Mieście

Stary kościół na Starym Mieście
Andrzej Januszajtis „O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko”

Fot. Wydawca

Nowa książka Andrzeja Januszajtisa poświęcona jest kościołowi św. Katarzyny, najstarszemu kościołowi na Starym Mieście. „O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko” przygotowane zostało w formie, którą autor nazywa „kalendarium dziejów” „z rozbiciem na informacje zasadnicze i uzupełniające”, co ma „zapewnić większą przejrzystość i uchronić od pokusy zbyt obszernego komentowania”.

Takie spojrzenie potwierdza, pisze w posłowiu autor, „niezwykłe, wprost wyjątkowe znaczenie kościoła Św. Katarzyny w dziejach Gdańska. Prastara fara Starego Miasta, której patronkę nazywano Macierzą Miasta, jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych nie tylko w Gdańsku, ale w całej północnej Polsce, o tradycjach sięgających pierwszych Piastów nad Bałtykiem. W toku wielowiekowego rozwoju, nierzadko przerywanego dramatycznymi wydarzeniami, uzyskała niezwykle piękną i urozmaiconą postać, a jej wnętrze wypełniły bogate skarby kultury, z których około połowa przetrwała, ale jest obecnie rozproszona, co obniża jej wartość”

„Tego dziedzictwa nie wolno zmarnować – stwierdza Andrzej Januszajtis. Trzeba znaleźć wszelkie możliwe środki, by je z powrotem scalić, aby ta wspaniała świątynia także wewnątrz odzyskała dawną świetność”.

***

Andrzej Januszajtis „O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko”, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2018.

Spis treści: Wstęp; Kalendarium; Posłowie; Streszczenie; Bibliografia; aneks z ilustracjami barwnymi.