Stary kościół na Starym Mieście

Andrzej Januszajtis „O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko”

A
A

Fot. Wydawca

Nowa książka Andrzeja Januszajtisa poświęcona jest kościołowi św. Katarzyny, najstarszemu kościołowi na Starym Mieście. „O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko” przygotowane zostało w formie, którą autor nazywa „kalendarium dziejów” „z rozbiciem na informacje zasadnicze i uzupełniające”, co ma „zapewnić większą przejrzystość i uchronić od pokusy zbyt obszernego komentowania”.

Takie spojrzenie potwierdza, pisze w posłowiu autor, „niezwykłe, wprost wyjątkowe znaczenie kościoła Św. Katarzyny w dziejach Gdańska. Prastara fara Starego Miasta, której patronkę nazywano Macierzą Miasta, jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych nie tylko w Gdańsku, ale w całej północnej Polsce, o tradycjach sięgających pierwszych Piastów nad Bałtykiem. W toku wielowiekowego rozwoju, nierzadko przerywanego dramatycznymi wydarzeniami, uzyskała niezwykle piękną i urozmaiconą postać, a jej wnętrze wypełniły bogate skarby kultury, z których około połowa przetrwała, ale jest obecnie rozproszona, co obniża jej wartość”

„Tego dziedzictwa nie wolno zmarnować – stwierdza Andrzej Januszajtis. Trzeba znaleźć wszelkie możliwe środki, by je z powrotem scalić, aby ta wspaniała świątynia także wewnątrz odzyskała dawną świetność”.

***

Andrzej Januszajtis „O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko”, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2018.

Spis treści: Wstęp; Kalendarium; Posłowie; Streszczenie; Bibliografia; aneks z ilustracjami barwnymi.

Historie gdańskie
Wypisy gdańskie
Rozmowy gdańskie
Biblioteka gdańskia