PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Spotkania z mniejszościami

Spotkania z mniejszościami
Anna Sobecka „Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi”

Fot. Wydawca

Książka Anny Sobeckiej jest pokłosiem jej aktywności publicystycznej w Radiu Gdańsk. Przez kilkanaście lat autorka zajmowała się problematyką mniejszości narodowych, prezentując ją w cyklu audycji zatytułowanych „Kalejdoskop”.

W publikacji zgromadzone są wywiady z „przedstawicielami środowisk mniejszości mieszkającymi w Trójmieście i na Pomorzu”. „Powojenne migracje spowodowały, że żyją tu dzisiaj nie tylko Niemcy, Żydzi, ale też Białorusini, Ukraińcy i Łemkowie, Tatarzy, Litwini, Grecy, Ormianie, Karaimi, Cyganie”. W rozmowach udało się ukazać „powikłane, dramatyczne losy pojedynczych osób, które odzwierciedlają nierzadko „przejścia typowe dla konkretnej grupy” i  „są ciekawym przykładem tego, jak »historię wielką« tworzą »historie małe«”.

Wywiady spisane z radiowych nagrań zostały dla potrzeb publikacji uzupełnione i poszerzone.

***

Anna Sobecka „Kalejdoskop. Pomorskie spotkania z mniejszościami narodowymi”, Wydawnictwo „Oskar”, Gdańsk 2014.

Spis treści: Wstęp; Władysław Zachariasiewicz; Miriema Walas; Helga Joachimiak; Joachim Penner; Władysław Straszewicz; Paraskiewia Staszko; Andrzej Mentuch; Michał Kościukiewicz; Tamara Sokołowska; Maciej (Musa) Konopacki; Matylda Wyszyńska; Józef Uździło; Eugenia Firkowicz; Anna i Czesław Miekinowie; Helena Kwiatkowska; Leon Liefsches; Gagik Parsamian.