PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Skarby Muzeum Narodowego

Skarby Muzeum Narodowego
„Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Gdańsku”, redakcja naukowa: Beata Purc-Stępniak
Wydawca

Wydawnictwo „Arkady” w serii „skarby sztuki” prezentuje najcenniejsze dzieła malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i fotografii zgromadzone w polskich muzeach narodowych. W kolejnym tomie tej serii pokazane są skarby sztuki zgromadzone w gdańskim Muzeum Narodowym.

„Muzeum Narodowe w Gdańsku – pisze we wstępie dyrektor Wojciech Bonisławski – gromadzi zbiory sztuki dawnej, nowoczesnej i współczesnej, muzealia historyczne, etnograficzne i teatralia. Dokonanie reprezentatywnego wyboru z tak rozległej kolekcji nie było łatwe. Jak każdy wybór, także i tu dokonany ma charakter subiektywny, żywię jednak nadzieję, że przedstawione w albumie muzealne skarby zachęcą do odwiedzenia naszych galerii. Kolekcja muzealna została zaprezentowana zgodnie ze strukturą instytucji, w podziale na poszczególne oddziały i pracownie, tak aby wizyta w Muzeum mogła być kontynuacją i rozwinięciem wątków podjętych w niniejszej publikacji i zachętą do dalszego poznawania zbiorów”.

W tym obszernym albumie odnajdujemy więc nie tylko reprodukcję „Sądu Ostatecznego”, obrazów holenderskich czy gdańskich mistrzów, ale też rysunków, rycin i grafik z różnych szkół i różnych epok. Są zdjęcia rzeźb, wyrobów złotniczych, ceramicznych i szklanych. Możemy też zobaczyć wybrane tkaniny, meble, przedmioty etnograficzne. Dzięki albumowi zaglądamy też do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie.

***

„Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Gdańsku”, redakcja naukowa: Beata Purc-Stępniak, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2016.

Spis treści: Dzieje placówki i historia kolekcji; Malarstwo niderlandzkie; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Malarstwo gdańskie od XV do początku XX wieku; Malarstwo niemieckie XIX-XX wieku; Malarstwo nowoczesne; Rysunek nowożytny; Rysunek nowoczesny; Ryciny; Grafika współczesna; Rzeźba europejska od XIII do początku XX wieku; Rzeźba współczesna; Złotnictwo; Przedmioty z metali nieszlachetnych; Ceramika i szkło; Ceramika współczesna; Tkaniny od XIII do XIX wieku; Współczesna tkanina artystyczna; Meble północnoeuropejskie, gdańskie i elbląskie XVI-XIX wieku; Gdańska Galeria Fotografii; Teatralia; Zbiory etnograficzne; Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; Muzeum Tradycji Szlacheckich w Waplewie Wielkim i pozostałości kolekcji Sierakowskich w zbiorach MNG; Archiwum i Biblioteka Muzeum Narodowego w Gdańsku.