PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rządzili w Gdańsku

Rządzili w Gdańsku
„Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku”, pod redakcją Beaty Możejko
Wydawca

„Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku” jest całościowym zbiorem biogramów „elit sprawujących władzę w Gdańsku”.

Wydawca zwraca uwagę, że „niniejszy poczet, zawierający biogramy wszystkich znanych nam włodarzy nadmotławskiego grodu – od Hermanna Sapiensa, pierwszego znanego sołtysa Gdańska z początku XIII wieku, aż po obecnego prezydenta Pawła Adamowicza – jest najbogatszym i najlepiej udokumentowanym jak dotąd kompendium wiedzy” na temat gdańskich elit władzy. „Poczet to również pasjonująca historia Gdańska, opowiedziana za pośrednictwem biografii tych, którzy mieli wpływ na jego kształt i charakter”.

„Poczet” oparty został na bogatym materiale archiwalnym. We wstępie czytamy: „Gdańsk przechodził różne koleje losu, będziemy o nich pisać nieco szerzej w poszczególnych rozdziałach. Sprawujący w mieście władzę mieli na ogół (poza nielicznymi wyjątkami, które oceni Czytelnik) na uwadze dobro i rozwój miasta”.

***

„Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku”, pod redakcją Beaty Możejko, Oficyna Gdańska, Gdańsk 2015.

Spis treści: Wstęp; Sołtysi gdańscy (XIII wiek – początek XIV wieku); Burmistrzowie Głównego Miasta Gdańska w okresie rządów zakonu krzyżackiego; Burmistrzowie Starego Miasta Gdańska w latach 1377-1454; Burmistrzowie Młodego Miasta Gdańska w latach 1380-1454; Burmistrzowie Gdańska w latach 1454-1793; Prezydenci Gdańska w latach 1794-1807; Burmistrzowie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1807-1813/1814; Nadburmistrzowie Gdańska w latach 1814-1920; Burmistrzowie Gdańska w latach 1814-1921; Prezydenci Senatu II Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1939; Nadburmistrz i burmistrz Gdańska w latach 1939-1945; Prezydenci Gdańska w latach 1945-1950; Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w latach 1950-1973; Prezydenci Gdańska od 1973 roku.