PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przybliżyć Kościół Mariacki

Przybliżyć Kościół Mariacki
„Kościół Mariacki w Gdańsku. Architektura”
Wydawca

Pierwsza część publikacji „Kościół Mariacki w Gdańsku” poświęcona jest architekturze gdańskiej świątyni. Jacek Friedrich, pod redakcją którego ukazuje się ta praca, pisze we wstępie: „Dotkliwe straty wojenne sprawiły, że nigdy już nie będziemy mieli szansy zobaczyć Mariackiej świątyni w jej pełnym blasku. Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, może jednak pomóc w wyobrażeniu sobie, czym był ten wspaniały kościół w przeszłości. Zależy nam przy tym, aby tę przebogatą historię przedstawić wszechstronnie”.

Wydany tom rozpoczyna się od tekstów. Elżbieta Pilecka, pisząc o dziejach architektonicznych Kościoła Mariackiego, stwierdza, że „z punktu widzenia historii sztuki jest to budowla niezwykle ważna dla rozpoznania przemian zachodzących w europejskiej średniowiecznej architekturze pobrzeży Bałtyku”. Jacek Kriegseisen przedstawia „fakty i wątpliwości” dotyczące w szczególności wykonania dekoracji Kaplicy Królewskiej. Marcin Gawlicki omawia „zakres i charakter wojennych zniszczeń” świątyni, „konserwatorską koncepcję jej odbudowy”, a także problemy związane z realizacją tej odbudowy. W końcowym fragmencie Gawlicki zauważa, że „odbudowa Kościoła Mariackiego należy do najważniejszych powojennych osiągnięć polskiego konserwatorstwa”.

Ostatni tekst o zdjęciach sprzed 1945 roku, na których znajdujemy kościół, stanowi jakby wprowadzenie do części albumowej, w której Arkadiusz Staniszewski i Jerzy W. Wołodźko starają się pokazać „obok tych znanych widoków – reprezentatywnych dla danego zagadnienia – również te rzadkie i mniej znane”. „Kolejność fotografii daje możliwość niejako obejść kościół wokoło, aby ostatecznie zbliżyć się do jego najbliższego otoczenia i wejść do jego wnętrza”.

***

„Kościół Mariacki w Gdańsku. Architektura”, redakcja Jacek Friedrich, Fundacja Karrenwall, Gdańsk 2017.

Spis treści: Wstęp (Jacek Friedrich); Kościół Mariacki w Gdańsku – dzieje architektoniczne (Elżbieta Pilecka); Plebania kościoła Mariackiego i Kaplica Królewska. Fakty i wątpliwości (Jacek Kriegseisen); Kościół Mariacki w latach 1945-1955 (Marcin Gawlicki); Fotograficzne obrazy gdańskiego kościoła Mariackiego sprzed 1945 roku (Arkadiusz Staniszewski); Fotografie.