PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Powojenna kronika oliwskiej parafii

Powojenna kronika oliwskiej parafii
„Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku”
Wydawca

Ksiądz Zygmunt Iwicki kontynuuje wydawanie (we własnym opracowaniu i z obszernymi komentarzami) różnorodnych materiałów związanych z Oliwą – cystersami i katedrą. Tym razem dzięki Wydawnictwu „Bernardinum” trafia do czytelników kronika parafii katedralnej obejmująca powojenne dziesięciolecia.

„Obecna część kroniki oliwskiej (w 1999 roku ksiądz Iwicki opublikował kronikę tej parafii z lat 1904-1945) – czytamy w uwagach wstępnych – zawiera zapiski od 3 października 1945 do 15 czerwca 1979 roku. Obejmuje ona okres rządów ks. prałata Leona Kossak-Główczewskiego (1909-1998), pierwszego polskiego proboszcza oliwskiej parafii katedralnej (3.10.1945-15.06.1979). Ks. Kossak-Główczewski spędził w Oliwie 33 lata. Jako emeryt żył jeszcze prawie dwadzieścia lat – zmarł 4 marca 1998 roku w Oliwie”. „Notatki kroniki – czytamy dalej – pisane były wyłącznie jego ręką. Miał on piękny charakter pisma, przypominający charakter pisma bpa Konstantego Dominika czy bpa Carla Marii Spletta”.

Umieszczone w przypisach informacje i obszerne komentarze księdza Iwickiego w istotny sposób poszerzają naszą wiedzę, zwłaszcza o powojennych dziejach kościoła gdańskiego, a także wielu wydarzeniach, które miały miejsce w tej części Gdańska.

***

„Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku”, z komentarzem księdza Zygmunta Iwickiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk 2016.

Spis treści: Uwagi wstępne, Kronika parafii katedralnej z lat 1945-1979, Przypisy, Wykaz literatury i źródeł.