PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Popatrzeć na dawne Żuławy Gdańskie

Popatrzeć na dawne Żuławy Gdańskie
Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”
Fot. Wydawca

Dzięki tej serii albumowej, możemy odbyć spacery po dawnym Gdańsku i jego okolicach. Opublikowany album zaprasza na Żuławy Gdańskie. Przy jego komponowaniu przyjęto „układ geograficzny”, „prezentując najpierw pocztówki »wyżynne«, od gdańskich fortów po Pszczółki, a następnie »żuławskie« uszeregowane w dwóch pasach biegnących także z północy na południe: najpierw pas »motławski«, od Płoni Wielkiej po Krzywe Koło, a następnie pas »wschodni« od Koszwał po Steblewo”.

„Niniejszy zbiór – pisze Dariusz Piasek – może być swoistym przewodnikiem po kulturze gdańskich przedmieść na południe od Śródmieścia i żuławskiego zaplecza miasta, które ciągle pozostaje terenem niedocenionym. (…) Spotykamy w nim portrety starych gotyckich kościołów, będących pamiątką po czasach panowania krzyżackiego (1308-1454), podczas którego powstała większość istniejących do dzisiaj wsi, dróg, sieci kanałów odwadniających i wałów przeciwpowodziowych. (…) Bogato reprezentowane są słynne domy podcieniowe, bodaj najbardziej charakterystyczny i, niestety, coraz częściej zanikający element żuławskiego krajobrazu kulturowego. Powstanie większości  z wymienionych budowli datuje się na schyłek okresu I rzeczpospolitej, czyli na okres przedrozbiorowy, jak również na początki panowania pruskiego”.

„Przygotowanie opisów – pisze też Dariusz Piasek – do przedwojennych pocztówek okazało się nie lada wyzwaniem. Rychło bowiem przekonałem się, że oprócz obiektów łatwo rozpoznawalnych, takich, jak kościoły czy okazałe domy podcieniowe, nierzadko zachowanych do dzisiaj, jest na nich sporo budynków i miejsc, które obecnie trudno w ogóle odnaleźć w terenie. Praca nad poszczególnymi opisami zamieniała się zatem w swoistą archeologię krajobrazu, wymagającą niekiedy badań terenowych i pomocy lokalnych miłośników Żuław”.

***

Dariusz Piasek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”, książka powstała przy współpracy z Wydawnictwem Region Jarosław Ellwart, wszystkie prezentowane pocztówki są własnością Krzysztofa Gryndera, Gdański Kantor Wydawniczy, Sulmin 2018.