PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Piękno ukryte we wzornikach

Piękno ukryte we wzornikach
„Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej”

W Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk przechowywana jest bogata kolekcja wzorników artystycznych z XVI i XVII wieku, jedna z najcenniejszych w Polsce „ze względu na rangę poszczególnych dzieł oraz ich kilkusetletnie związki z miastem, jego kulturą i życiem intelektualnym”. Grzegorz Boros (przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego) postanowił sięgnąć do tych dzieł i przybliżyć je współczesnym artystom, konserwatorom, budowniczym.

Tom otwierają teksty Grzegorza Borosa i Franciszka Skibińskiego. Dalej znajduje się spis tych traktatów i wzorników z reprodukcjami stron tytułowych, a elementy ich zawartość, które autorzy chcą udostępnić czytelnikom, ułożone są według tematów: elementy, sztuka perspektywy, ornament, konstrukcje, praktyka.

W nocie na okładce czytamy, że „wzorniki stanowiły inspirację dla budowniczych Gdańska w złotym okresie jego rozwoju – ukazywały nie tylko detale architektoniczne i ich funkcjonalne zastosowanie, ale również porywające rozmachem wizji plany miast idealnych. Książka »Obowiązek piękna« ułatwia wędrówkę w poszukiwaniu tych idei i konkretnych realizacji w przestrzeni starego Gdańska oraz podsuwa inspirujące rozwiązania konserwatorom zabytków, architektom i budowniczym współczesnego miasta”.

***

„Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej”, wybór i opracowanie Grzegorz Boros, przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2017.

Spis treści: Obowiązek piękna. O pożytkach korzystania z wzorników architektonicznych (Grzegorz Boros); Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej (Franciszek Skibiński); A. Biblioteka – spis traktatów i wzorników architektonicznych ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej; B. Elementy; C. Sztuka perspektywy; D. Ornament; E. Konstrukcje; F. Praktyka.