PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obrazy, które zaginęły

Obrazy, które zaginęły
Helena Kowalska „Straty wojenne Muzeum Miejskiego [Stadtmuseum] w Gdańsku”
Wydawca

W ramach badań prowadzonych przez gdańskie Muzeum Narodowe opublikowane zostało opracowanie dotyczące „strat wojennych Muzeum Miejskiego w Gdańsku” w zakresie malarstwa. Autorką tej pracy, opartej na wieloletnich studiach archiwalnych i historycznych, jest Helena Kowalska.

W tekście wprowadzającym autorka przedstawia dzieje zbiorów malarstwa Muzeum Miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i bezpośrednio powojennego, kiedy powstały tak wielorakie straty w zbiorach sztuki zgromadzonych w gdańskim muzeum. Druga część publikacji, to katalog zaginionych obrazów (obejmuje sto siedem pozycji), z takim ich opracowaniem, na jakie pozwalały zachowane i odnalezione źródła.

Helena Kowalska przypomina, że „celem publikacji katalogu strat wojennych ma być nie tylko pomoc w ewentualnej identyfikacji utraconych obrazów, ale przede wszystkim ukazanie skali i rozmiaru strat poniesionych przez Gdańsk w czasie i pod koniec drugiej wojny światowej, w której miasto zostało kompletnie wypalone i zrujnowane. Do dzisiaj wiele zabytków ruchomych z utraconego dziedzictwa Gdańska w dalszym ciągu czeka na udokumentowane. Należy żywić nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do odnalezienia choćby kilku z przedstawionych obrazów. Niestety, część z nich należy jednak uznać za bezpowrotnie utracone”.

***

Helena Kowalska „Straty wojenne Muzeum Miejskiego [Stadtmuseum] w Gdańsku”, Seria Nowa, t.1. Malarstwo, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2017.

Spis treści: Dzieje zbiorów malarstwa Muzeum Miejskiego [Stadtmuseum] w latach 1870-1945; Mapa 1 – I Ewakuacja; Mapa 2 – II Ewakuacja; Straty wojenne w zbiorach malarstwa Muzeum Miejskiego w Gdańsku; Aneks: Katalog strat malarstwa znajdującego się w depozycie Muzeum Miejskiego w Gdańsku.