PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

O pobytach polskich królów

O pobytach polskich królów
„Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w.”, t. 2 „Katalog” pod redakcją Jacka Kriegseisena
 
Fot. Wydawca

Pokłosiem wystawy, która była prezentowana w Ratuszu Głównego Miasta w drugiej połowie 2018 roku i poświęcona odwiedzinom królów polskich w Gdańsku, jest dwutomowa publikacja katalogowa. W pierwszym tomie (który przedstawiony jest obok osobno) zamieszczone były eseje omawiające różne aspekty królewskich wizyt.

Tom drugi jest właściwym katalogiem, prezentuje w porządku chronologicznym „wybór najciekawszych zabytków”, jakie udało się pozyskać na tę ekspozycję. Z punktu widzenia „zwykłego” czytelnika, możemy mówić o obszernym albumie, w którym obejrzeć można wiele dokumentów, rysunków i przedmiotów związanych z królewskimi wizytami.

***

„Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w.”, t. 2 „Katalog” pod redakcją Jacka Kriegseisena, Muzeum Gdańska, Gdańsk 2018.

Spis treści: Wstęp; Katalog; Wykaz obiektów prezentowanych na wystawie; Wystawy; Literatura; Lista instytucji użyczających obiekty.