Nowe opowieści o tramwajach

Sebastian Zomkowski „Tramwajem przez Gdańsk”

A
A
Wydawca

Ta publikacja poświęcona historii komunikacji miejskiej to obszerny album (364 strony, prawie 400 zdjęć) przygotowany przez Sebastiana Zomkowskiego, który od kilkunastu lat związany jest zawodowo z gdańską komunikacją, a od 2009 roku jest zastępcą dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.

We wstępnym słowie od autora czytamy, że album dedykowany jest „wszystkim sympatykom Gdańska, pragnącym zapoznać się bliżej z jednym z ważniejszych rozdziałów naszych dziejów – naszą komunikacją tramwajową. Podstawę opracowania stanowią liczne fotografie, dokumentujące kolejne fazy jej rozwoju. Zbiór materiału fotograficznego jest uporządkowany chronologicznie, pogrupowany został w rozdziały opisujące najważniejsze kamienie milowe w historii przedsiębiorstwa tramwajowego. Każdemu rozdziałowi towarzyszy część tekstowa, która uzupełnia zdjęcia o bogate informacje. Jako ich podstawowe źródła służyły m.in. liczne sprawozdania z działalności gdańskich przedsiębiorstw tramwajowych, ich korespondencje, dokumenty historyczne zachowane w Archiwum Państwowym w Gdańsku, krajowe i zagraniczne publikacje branżowe, artykuły prasy codziennej oraz osobiste doświadczenia pracowników komunikacji”.

***

Sebastian Zomkowski „Tramwajem przez Gdańsk”, Wydawnictwo Sebastian Zomkowski, Gdańsk 2015.

Spis treści: Wstęp; R. 1 – Epoka tramwajów konnych; R. 2 – Rewolucja elektryczna; R. 3 – Cztery dekady z Danziger Elektrische Strassenbahn AG; R. 4 – Tramwajem przez socjalizm: od MZK do PKM; R. 5 – Transformacja i nowa jakość za unijne pieniądze; Zakończenie; Statystyka.

Historie gdańskie
Wypisy gdańskie
Rozmowy gdańskie
Biblioteka gdańskia