PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miasto i jego tożsamość

Miasto i jego tożsamość
„Gdańskie tożsamości”, pod redakcją Basila Kerskiego
Wydawca

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności przygotował antologię tekstów, których autorzy snują rozważania dotyczące gdańskiej tożsamości, gdańskiej „mozaiki pamięci”, mającej tak wiele europejskich odniesień. Większość zamieszczonych esejów była wcześniej publikowana, głównie w „Przeglądzie Politycznym”.

„Antologia – pisze we wstępie Basil Kerski – nie jest systematycznym zapisem publicystycznych czy naukowych debat o mieście, ale czysto subiektywnym wyborem esejów o Gdańsku, zbiorem oryginalnych, nieuporządkowanych chronologicznie refleksji autorów stąd i spoza regionu. Mimo subiektywnego charakteru zbioru wydaje mi się, że książka ta dokumentuje ważne głosy o Gdańsku ostatnich lat, pokazuje, jak debata o tożsamości miasta rozwijała się w ciągu ostatnich dwóch dekad, jak obalano niektóre mity i jak powstawały nowe”.

„Jestem przekonany – pisze dalej Kerski – że niniejszy tom może być interesujący również dla czytelników spoza Gdańska, ponieważ w zebranych tekstach odnaleźć można wiele ponadregionalnych, wręcz uniwersalnych wątków. Mam nadzieję, że książka ta uświadomi czytelnikom, iż warto spojrzeć na dzieje Polski i Europy przez pryzmat Gdańska”.

Kończąc wstęp, autor tego wyboru esejów dodaje jeszcze: „W otwartym demokratycznym społeczeństwie istnieją różne modele tożsamości. Gdańska mozaika pamięci jest bogata, a dzięki niniejszej antologii – jak wierzę – będzie mogła poukładać się na nowo. Chciałbym, aby ta książka zachęcała czytelników do odczytania na nowo przestrzeni kulturowej miasta, aby inspirowała do rozwoju własnej lokalnej tożsamości”.

***

„Gdańskie tożsamości. Eseje o mieście”, pod redakcją Basila Kerskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2014.

Spis treści: Gdańskie tożsamości. Wstęp do antologii (Basil Kerski); Europejskość Gdańska (Krzysztof Pomian); Ratusz i Katedra (Stefan Chwin); Ulica Świętego Ducha (Paweł Huelle); Mój Gdańsk, moja Europa (Donald Tusk); Naprawdę trzeba było coś zrobić (Antoni Pawlak); Był sobie Gdańsk (Wojciech Duda, Paweł Huelle, Donald Tusk, Zbigniew Żakiewicz); Podróż w czasie. Gdańskie Kindertransporty 1939 (Mieczysław Abramowicz); Listy o Castorpie (Antoni Libera, Paweł Huelle); Trzy mity. Niemieckość, polskość, wielokulturowość (Peter Oliver Loew); Historia szuka pamięci (Peter Oliver Loew); Polskość? Niemieckość? Gdańskość? O tożsamości sztuki i architektury Gdańska w XIX i XX wieku (Jacek Friedrich); Pejzaże miejskiej melancholii (Artur Nowaczewski); Tożsamość: pamięć czy doświadczenie indywidualne? (Paweł Adamowicz); Mity i prawdy nowej gdańskiej pamięci (Stefan Chwin); Solidarność: wydarzenie / pamięć / pustka (Jacek Kołtan); (Od)budowa (Jacek Dominiczak); Nowa gdańska duma (Jarosław Zalesiński); Pamięć i amnezja (Mieczysław Abramowicz); Co by było, gdyby Gdańsk…? Dialogi o alternatywnej historii miasta (Peter Oliver Loew).