PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Król Leszczyński i Gdańsk

Król Leszczyński i Gdańsk
Alfons M. Wodziński „Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709, 1733-1734)”
Wydawca

„Opiekuńcze rządy polskie sprawiły, że Gdańsk był niegdyś nie tylko ważną placówką gospodarczą, ale również wybitnym i wiernym obrońcą Prus polskich. Jak żaden inny gród polski, prócz Lwowa, bronił swej przynależności do Polski i odznaczał się wiernością dla króla. (…) Jasno i dobitnie przedstawia się ta wierność względem prawowitego króla w pierwszej połowie XVIII wieku, czy to w czasie wielkiej wojny północnej, czy też podczas przedostatniego bezkrólewia” – pisze we wstępie do swej pracy Alfons M. Wodziński. I dodaje: „A były to czasy szczególnie ciężkie dla Gdańska. Nie wystarczał już wtedy często sam pieniądz dla uchylenia grożącego niebezpieczeństwa”.

Działające w Oświęcimiu wydawnictwo „Napoleon V” dokonało reedycji książki „Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709, 1733-1734)”, wydanej w Krakowie w 1929 roku. Tom ten zawiera też jako dodatek inną pracę Wodzińskiego, a mianowicie „Oblężenie Gdańska w roku 1733-1734”.

***

Alfons M. Wodziński, „Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709, 1733-1734)”, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017.

Spis treści: R. I – Gdańsk a konfederacja warszawska 1704; R. II – Gdańsk na rozstajnej drodze 1704-1706; R. III – Od Altranstädt do powrotu Augusta (1706-1709); R. IV – Gdańsk a powtórna elekcja Leszczyńskiego (1733); R. V – Gdańsk w obronie Leszczyńskiego (1734); Dodatek – Oblężenie Gdańska w roku 1733-1734.