PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak kształtował się obraz Gdańska

Jak kształtował się obraz Gdańska
„O Gdańsku literackim 1945-2015”, pod redakcją Janusza Mosakowskiego, Bartosza Dąbrowskiego, Radosława Młynarczyka, Artura Nowaczewskiego
O Gdańsku literackim
Wydawca

„Niniejszy tom – czytamy we wstępie – stanowi rezultat obrad konferencji, która odbyła się 19-20 listopada 2015 roku w ramach działań Pracowni Badań nad Literacką Obecnością Gdyni, Gdańska i Sopotu »Literackie Trójmiasto« działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Celem organizatorów konferencji była próba prześledzenia kolejnych odmian i etapów kształtowania się obrazu miasta w tekstach literackich, obejmujących okres ostatniego siedemdziesięciolecia (1945-2015). Prezentowany tom nie nosi zatem cech pełnej i wyczerpującej przedmiot monografii, ile raczej przypomina przekrojowy rekonesans, podejmujący wysiłek rozpoznania następujących po sobie lokalnych zjawisk literackich w porządku ich różnorodnych odniesień do tego samego – i za każdym razem innego – miejsca”.

W części pierwszej, zatytułowanej „Region? Szukanie granic, szukanie tożsamości”, znajdujemy teksty „stawiające pytania o status lokalnej tożsamości”, a w drugiej („Światy wyobrażone Pawła Huelle”) teksty „poświęcone twórczości jednego z najbardziej rozpoznawalnych gdańskich pisarzy”. W kolejnej części („Stefan Chwin i inni”) „dominują konteksty porównawcze i komparatystyczne”, a w ostatniej („Poeci miejsc i poeci przekraczający przestrzeń”) „oddano głos autorom piszącym o gdańskiej poezji”.

***

„O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologia miejsc, palimpsesty historii”, pod redakcją Janusza Mosakowskiego, Bartosza Dąbrowskiego, Radosława Młynarczyka, Artura Nowaczewskiego, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2018.

Spis treści: Region? Szukanie granic, szukanie tożsamości – Literatura kaszubsko-pomorska. Termin i twórcy (Daniel Kalinowski), Gdańska literatura socrealistyczna (Radosław Młynarczyk), Literatura na łamach „Liter” (Zbigniew Walczak), O innych źródłach inspiracji Franciszka Fenikowskiego (Janusz Mosakowski), Obraz Gdańska w twórczości Bolesława Faca na wybranych przykładach (Andrzej Mestwin Fac), Gdańskie tramwaje jako mobilne miejsca upamiętnienia. Formowanie nowej narracji historycznej (Maciej Dajnowski), Gdańsk alternatywny w prozie wspomnieniowej Pawła Konja Konnaka (Artur Nowaczewski); Światy wyobrażone Pawła Huellego – Szyfrowanie Zagłady w prozie Pawła Huellego (Bartosz Dąbrowski), Czytanie Gdańskiem, o topolekturze (na marginesie „Śpiewaj ogrody” Pawła Huellego) (Maciej Michalski), Paweł Huelle i oblicza powieści. Wokół nowelistycznej trylogii pisarza (Kwiryna Ziemba), Gdański krajobraz: morze i ląd w opowiadaniach Pawła Huellego (Svetlana Pavlenko), „Weiser Dawidek” i magia dzieciństwa. Historia i pamięć w narracji dziecka (Adela Kuik-Kalinowska; Stefan Chwin i inni – Gdańsk jako źródło cierpień. Przypadek Stefana Chwina i Pawła Huellego (Piotr Millati), Trudna tożsamość („Hanemnnn” Stefana Chwina – „Piaskowa Góra” Joanny Bator) (Paulina Urbańska), Przestrzeń historyczna, przestrzeń metaforyczna w gdańskich powieściach Izabeli Żukowskiej i Stefana Chwina (Małgorzata Medecka), Jak z pocztówki, czyli na tropie retrokryminału. Poszlaki gdańskie (Mariusz Kraska), Historiograficzna powieść warsztatowa Jerzego Limona (Elżbieta Konończuk), Dialogi z przestrzenią, spór o miejsce – o twórczości Barbary Piórkowskiej (Agnieszka Czyżak), Pamięć i intertekstualność w powieści Sabriny Janesch „Ambra” (Marion Brandt); Poeci miejsc i poeci przekraczający przestrzeń – Grudzień ’70, Sierpień ’80 i stan wojenny w gdańskiej poezji okolicznościowej (Danuta Dąbrowska), Kresowe, trójmiejskie, chrześcijańskie wiersze Piotra Cielesza (Zbigniew Chojnowski), Wobec dziedzictwa romantyzmu i limitów ciała. Poezja Krystyny Lars (Katarzyna Wądolny-Tatar), „Niepełne wrażenie pełni”. O poezji Jarosława Zalesińskiego (Tomasz Tomasik), Wierszowe „medytacje” czy retoryczna sztuczka w twórczości poetyckiej Jacka Dehnela (Anna Tryksza).