PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Grassowska encyklopedia

Grassowska encyklopedia
„Gdańska encyklopedia Güntera Grassa”, red. naukowa Marek Jaroszewski i Mirosław Ossowski, red. Piotr Wiktor Lorkowski
Wydawca

„Gdańska encyklopedia Güntera Grassa” jest – jak czytamy w przedmowie – „projektem autorskim, oryginalną publikacją informacyjną przybliżającą postać noblisty, jego twórczość literacką i dokonania w zakresie sztuk wizualnych oraz działalność publiczną. Za podstawowy cel encyklopedii jej autorzy uznali syntetyczne zebranie i przejrzystą prezentację podstawowych informacji o dziele i życiu pisarza oraz przybliżenie polskiemu czytelnikowi – w przystępnej formie – jego obrazów Gdańska, ale też całokształtu dorobku”.

„Międzynarodowy zespół autorów opracował zwięzłe charakterystyki utworów literackich i dzieł plastycznych Grassa, przedstawił sylwetki osób związanych z noblistą, postaci z jego powieści, opowiadań, nowel, dramatów oraz miejsca w nich wspomniane. Zostały również opisane rozmaite aspekty działalności publicznej pisarza. Osobny krąg haseł stanowią wyobrażenia symboliczne i zagadnienia recepcji. Ich opracowania powstały m.in. w oparciu o dokumentację źródłową zebraną w archiwach”.

Pierwsze hasło „Akademia Sztuki (w Berlinie)” dzieli od ostatniego „Żydzi” ponad trzysta pięćdziesiąt krótkich artykułów, tak ukierunkowanych, że ich treści podkreślają związki pisarza z Polską, z Trójmiastem, zwłaszcza z Gdańskiem i jego okolicą, a przede wszystkim z Kaszubami. Część hasłową domyka kalendarium życia i twórczości Grassa. „W efekcie encyklopedia jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem nie tylko w Polsce, ale i w Europie, gdyż podobne dotychczas nigdzie się nie ukazało. Została przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców: czytelników chcących poszerzyć wiedzę o pisarzu, początkujących badaczy, uczniów, studentów, a nawet miłośników aktywnej turystyki kulturowej, zwłaszcza literackiej”.

We wrześniu 2014 roku Günter Grass zapoznał się z koncepcją encyklopedii i zaproponował uzupełnienie listy haseł, co zostało w całości uwzględnione.

***

„Gdańska encyklopedia Güntera Grassa”, redakcja naukowa  Marek Jaroszewski i Mirosław Ossowski, redakcja Piotr Wiktor Lorkowski, Oficyna Gdańska, Gdańsk 2017.

Spis treści: Przedmowa; Skróty; Skrótowce; Hasła (A-Z); Kalendarium życia i twórczości; Polskie przekłady dzieł Grassa; Niemieckie wydania dzieł Grassa, Spis literatury przedmiotowej w języku polskim (wybór); Indeks; Nota o ilustracjach.