PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie debaty na stulecie niepodległości

Gdańskie debaty na stulecie niepodległości
„Polska! Polska! – ale jaka? W stulecie Niepodległości. Gdańskie Debaty Obywatelskie”

Fot. Wydawca

Ta książka jest pokłosiem serii spotkań, które „zaczęły się 7 listopada 2017 r., a zakończyły rok później, 6 listopada 2018 r. Ich pomysłodawcą był prezydent Paweł Adamowicz, organizatorem zaś – Muzeum Gdańska i jego dyrektor dr hab. Waldemar Ossowski. Spotkania odbywały się w Ratuszu Głównego Miasta. Każdą debatę otwierał wykład zaproszonego gościa. Wszystkie debaty prowadził i moderował Jerzy Sosnowski; on także dokonał wyboru wierszy, które otwierały każde spotkanie. W ten sposób powstała »krótka antologia na stulecie Niepodległości«, zaprezentowana w tej książce”

Patronujący spotkaniom prezydent Paweł Adamowicz, we wstępie do książki wyraził „nadzieję, że publikacja wykładów wygłoszonych podczas Gdańskich Debat Obywatelskich pozostanie nie tylko świadectwem szacunku dla naszej przeszłości, lecz też wyrazem równie głębokiej troski o naszą teraźniejszość i przyszłość”.

***

„Polska! Polska! – ale jaka? W stulecie Niepodległości. Gdańskie Debaty Obywatelskie”, pod redakcją Wojciecha P. Dudy, Muzeum Gdańska, Gdańsk 2018.

Spis treści: Polska! Polska! – ale jaka? (Paweł Adamowicz); Przyłapani przez patos. Jedenaście wykładów (Jerzy Sosnowski); Dwie Niepodległości – 1918/1989 (Adam Michnik); Dwie Polski. Jak opisać nasze dzieje? (Andrzej Friszke); O polskich konstytucjach z perspektywy stulecia naszej niepodległości (Aleksander Hall); Polska w Europie (Aleksander Smolar); Kto nam zabrał tę rewolucję? (Andrzej Leder); Mitologia niepodległości (Marcin Napiórkowski); Maj 1926 – utracone szanse polskiej demokracji (Wiesław Władyka); Obywatele RP: swoi i obcy (Krzysztof Czyżewski); Jaki Kościół w jakiej Polsce? (Adam Szostkiewicz); Trzy polskie niepodległości – 1918, 1989,1993 (Stefan Chwin); 1918-2018: stulecie Niepodległości. Z Polski – w świat (Krzysztof Pomian); Nota o autorach.