PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dbają o gdańskie drogi i zieleń

Dbają o gdańskie drogi i zieleń
„Gdańsk – wokół dróg i zieleni”
Wydawca

Ta bogato ilustrowana książka przygotowana została w związku z dwudziestopięcioleciem utworzenia Zarządu Dróg i Zieleni, który działa jako miejska jednostka budżetowa. A publikacja przybliża historię tej instytucji.

Zazwyczaj nie mamy rozeznania, jaka jest skala działania tej miejskiej agendy. Więc przypomnijmy tylko, że drogowcy z ZDiZ „doglądają stanu dróg i chodników (ponad 900 kilometrów), remontując, utrzymując je w czystości, a zimą dbając o ich odśnieżanie”. W gestii Zarządu Dróg i Zieleni pozostaje 28 tysięcy znaków drogowych i 200 tysięcy metrów kwadratowych oznakowania poziomego, ale też 250 obiektów inżynierskich (wśród nich tunel pod Martwą Wisłą), miejskie parkingi i strefy płatnego parkowania. Dochodzi do tego zabezpieczanie infrastruktury tramwajowej i autobusowej, a także oświetlenia ulic, chodników, mostów, wiaduktów i terenów zielonych (łącznie aż 36 tysięcy punktów świetlnych).

Pod opieką ZDiZ jest też blisko 3 tysiące ławek, prawie 60 placów zabaw, 64 pomniki, a do tego 2 tysiące hektarów parków, zieleńców, skwerów i lasów. Pracownicy miejskiej firmy zajmują się też cmentarzami komunalnymi i wojennymi.

W słowie wstępnym do tej publikacji prezydent Paweł Adamowicz wyraża przekonanie, że dzięki działaniom ZDiZ „Gdańsk jest miastem zdecydowanie bardziej uporządkowanym, bezpiecznym, nowoczesnym, kolorowym i piękniejszym” niż był przed dwudziestu pięciu laty.

***

„Gdańsk – wokół dróg i zieleni”, redakcja Maciej Kosycarz, Dariusz Łazarski, Kosycarz Foto Press KFP, Gdańsk 2017.

Spis treści: I – Początki (Zielone lata; Dyrektorzy; Oni tworzyli ZDiZ; Na swoim); II – Drogi, wiadukty, ścieżki rowerowe i torowiska (Najpierw roboty weekendowe; Schody, wrota przeciwpowodziowe, marina; Nie runął wiadukt i nie upadło Euro; Błędnik i główny ciąg… problemów; Wszystkie ścieżki rowerowe prowadzą do Partyzantów 36; Drogi i zieleń, czyli… torowiska i trakcja); III – Zieleń, cmentarze, pomniki (Lata 70., lata 80.; Co mówią stare drzewa; Spadkobiercy MPZ; W naszej pamięci; Gutenberg w dwóch postaciach); IV – Inżynierowie ruchu, Tristar i tunel (Od sygnalizatora do tempa 30; Euro i trzy gwiazdy); V – Rozwój i użytkowanie przestrzeni miejskiej (Zmiany, zmiany…; Nowa przestrzeń dla miasta; Pracownicy ZDiZ w latach 1992-2017).