PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bywali w Gdańsku królowie

Bywali w Gdańsku królowie
„Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w.”, t. 1 „Eseje", pod redakcją Edmunda Kizika
 
Fot. Wydawca

Od 6 lipca do 30 października 2018 w Ratuszu Głównego Miasta prezentowana była wystawa „Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w.”. „Celem autorów niniejszej wystawy – przypominali jej kuratorzy Edmund Kizik i Jacek Kriegseisen – jest próba odtworzenia wydarzeń towarzyszących wizytom królewskim w XVI-XVIII w. W oparciu o zachowane obiekty muzealne oraz dostępną dokumentację źródłową z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej i z Archiwum Państwowego w Gdańsku staramy się zrekonstruować scenariusz ceremonialnych wjazdów królewskich. Odtwarzamy sekwencję wydarzeń, przedstawiamy postaci w nich uczestniczące, przybliżamy kontekst polityczny, prawny oraz finansowo-ekonomiczny takiego przedsięwzięcia”.

Z wystawą związana jest dwutomowa publikacja. Prezentowany tu pierwszy tom „zawiera eseje autorstwa znanych i cenionych historyków, historyków sztuki oraz rzemiosła artystycznego”, tom drugi będzie miał charakter właściwego katalogu. Autorzy publikowanych szkiców, podobnie jak twórcy wystawy, starają się przybliżyć różne aspekty tych wydarzeń, jakimi były królewskie odwiedziny miasta.

***

„Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w.”, t. 1 "Eseje", pod redakcją Edmunda Kizika, Muzeum Gdańska, Gdańsk 2018.

Spis treści: Wstęp (Waldemar Ossowski); Król jedzie do Gdańska (Edmund Kizik, Jacek Kriegseisen); Uroczyste wjazdy królów polskich i członków ich rodzin do Gdańska od drugiej połowy XV do XVIII w. (Edmund Kizik); Apparatus publicus pro adwentu regis. Dedykowana polskim monarchom trofealna sztuka efemeryczna w siedemnastowiecznym Gdańsku (Jacek Żukowski); Wystąpienia oratorskie Vincentiusa Fabriciusa z okazji wjazdu Ludwiki Marii Gonzagi do Gdańska w 1646 r. Wprowadzenie, przekład, komentarz (Jacek Pokrzywnicki); Opisy wjazdu Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery z 1677 r. w gdańskiej poezji okolicznościowej (Agnieszka Witczak); Na marginesie obrazów Bartholomäusa Milwitza na wjazd królowej Ludwiki Marii Gonzagi do Gdańska 11 lutego 1646 r. (Bożena Steinborn); Podarki w kulturze dyplomatycznej nowożytnego Gdańska (Jacek Kriegseisen); „Na wojnę i dla przyjemności”. Fajerwerki na cześć królów w Gdańsku w końcu XVI i w XVII w. (Magdalena Mielnik); Dźwiękami ugoszczeni. Oprawa muzyczna gdańskich wizyt Jana II Kazimierza Wazy i Augusta II Wettina (Piotr Kociumbas); Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV-XVIII w. (Zofia Maciakowska, Ewa Barylewska-Szymańska); Rozrzutny splendor władzy. Koszty królewskich wizyt w Gdańsku nowożytnym (Edmund Kizik); Kalendarium przyjazdów do Gdańska królów polskich od drugiej połowy XV do XVIII w.