PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Z roku na rok

Z roku na rok
Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński „Kronika Gdańska”
 
Fot. Wydawca

„Jest to drugie, znacznie rozszerzone i zmienione, opatrzone licznymi ilustracjami wydanie pierwszego tomu »Kroniki Gdańska« obejmującego okres od początków miasta do roku 1945” – pisze Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska w nocie od wydawcy.

Dalej profesor Ossowski przypomina, że od wydania tego pierwszego tomu „autorstwa dr Mirosława Glińskiego i dr Jerzego Kuklińskiego minęło równo dwadzieścia lat. Przygotowana wówczas z okazji obchodów 1000-lecia Gdańska publikacja wzbudziła duże zainteresowanie i szybko zniknęła z księgarń. W ciągu kolejnych lat wielu gdańszczan zachęcało Muzeum do wznowienia  »Kroniki«, jest to bowiem przydatne kompendium wiedzy o mieście, przybliżające Czytelnikom zarówno znane, jaki zapomniane fakty z historii Gdańska”.

Autorzy zaznaczają, że „w latach, jakie upłynęły od wydania pierwszego tomu, zakres wiedzy o Gdańsku bardzo się rozszerzył. Ukazało się wiele monografii i rozpraw źródłowych w odniesieniu do różnych okresów i dziedzin życia miasta głównie w językach polskim i niemieckim. (…) Badania szczegółowe wkroczyły na obszar do tej pory przez polską naukę prawie pomijany i niedoceniony, jak wiek XIX i początek XX”. Zwiększyła się też liczba opisywanych w „Kronice” wydarzeń – „w pierwszym wydaniu znajduje się opis 4600 wydarzeń z tego okresu dziejów Gdańska, obecne drugie wydanie ma blisko 6000 haseł”.

***

Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński „Kronika Gdańska”, tom 1 – 997-1945, Muzeum Gdańska, wydanie II, Gdańsk 2019.

Spis treści: Przedmowa; Od wydawcy; Od autorów; Pradzieje (Jerzy Kukliński); W państwie Piastów, 997-1308 (Jerzy Kukliński); Pod panowaniem Krzyżaków, 1308-1454 (Jerzy Kukliński); Pod berłem Rzeczypospolitej, 1454-1793 – W epoce Jagiellonów, 1454-1572 (Jerzy Kukliński), W czasach królów elekcyjnych, 1572-1793 (Mirosław Gliński); Pod zaborem pruskim, 1793-1807 (Mirosław Gliński); Napoleońskie Wolne Miasto, 1807-1813 (Mirosław Gliński); Prusko-niemieckie miasto, 1814-1919 – Miasto prowincjonalne, 1814-1862 (Mirosław Gliński), W drodze ku nowoczesności, 1863-1919 (Mirosław Gliński); Drugie Wolne Miasto Gdańsk,1920-1939 (Jerzy Kukliński); W Trzeciej Rzeszy, 1939-1945 (Jerzy Kukliński).