PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Z lotu ptaka

Z lotu ptaka
„Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego”
 
Fot. Wydawca

„Książka prezentuje historyczne zdjęcia [Gdańska] ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu” – czytamy w przedmowie. Większość spośród 228 zdjęć przechowywanych w instytutowym archiwum powstała w 1929 roku.

„Zdjęcia te wykonane zostały z pokładu samolotu jednostkowo, za pomocą ręcznego aparatu fotograficznego. Technika ta umożliwiała precyzyjne kadrowanie ujęć, uwzględniające pułap i kąt nachylenia samolotu, na poszczególne budynki, ulice, place, wsie lub krajobrazy. W zależności od warunków (pogoda, materiał, technika, motyw) możliwe było oddanie struktur urbanistycznych i przestrzennych w sposób przejrzysty i łatwy do zidentyfikowania”.

„Spośród 228 zachowanych zdjęć dotyczących obszaru Wolnego Miasta Gdańska większa część została wykonana podczas kampanii fotograficznej wrocławskiej firmy Aerokartographisches Institut w roku 1929. Wykonano wówczas loty nad Gdańskiem i jego przedmieściami, nad portem oraz morskimi kąpieliskami – Sopotem, Brzeźniem i Jelitkowem, a także nad poszczególnymi elektrowniami wodnymi. W gdańskiej kampanii lotniczej szczególną uwagę zwraca dokumentowanie infrastruktury technicznej i przemysłowej, w pierwszej kolejności rozległych obszarów portowych ze stoczniami, fabrykami i składowiskami drewna”.

Ostatecznie w publikacji „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego” znalazło się 113 fotografii, a więc niemal połowa marburskich zbiorów zdjęć lotniczych dotyczących Wolnego Miasta.

***

„Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, koncepcja: Ewa Barylewska-Szymańska, Elke Bauer, Wojciech Szymański, Thomas Urban, teksty: Wojciech Szymański, Ewa Barylewska-Szymańska, Thomas Urban, Wydawnictwo „Via Nova”, Wrocław 2010.

Spis treści: Przedmowa; Teksty: Ukośne zdjęcia lotnicze Gdańska z okresu międzywojennego (Thomas Urban), Zarys rozwoju przestrzennego Gdańska (Wojciech Szymański, Ewa Barylewska-Szymańska); Fotografie (komentarze do fotografii Wojciech Szymański, Ewa Barylewska-Szymańska): Centrum miasta, Port i stocznie, Wisłoujście, Siedlce, Wrzeszcz, Oliwa, Jelitkowo, Brzeźno, Stogi, Przełom Wisły, Przekop Wisły, Sopot, Elektrownie wodne na Raduni.