PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Z Lęborka do Rzymu

Z Lęborka do Rzymu
Teresa Borawska, Henryk Rietz „Z Kaszub do Wiecznego Miasta”
 
Fot. Wydawca

Praca Teresy Borawskiej i Henryka Rietza poświęcona jest postaci Bernarda Scultetiego, rzymskiego kurialisty, przyjaciela Mikołaja Kopernika. Urodzony w Lęborku Sculteti „zawędrował w 1472 roku do Wiecznego Miasta i tam spędził resztę życia. W Rzymie zdobył doktorat z prawa kanonicznego i pracował w głównym trybunale papieskim – Rocie  Rzymskiej. Otrzymał od papieży wiele zaszczytnych funkcji, między innymi pokojowca, kapelana, hrabiego Świętego Pałacu Laterańskiego, a nawet został nobilitowany. Uzyskał także godności i prebendy kościelne”, między innymi w Gdańsku i Fromborku.

„Przez lata był w Kurii pełnomocnikiem księcia pomorskiego, księcia saskiego miasta Gdańska oraz biskupa i kapituły warmińskiej. Torował drogę do kariery Mikołajowi Kopernikowi jego młodszemu bratu Andrzejowi. W czasie obrad soboru laterańskiego (1512-1517) pełnił obowiązki sekretarza i dzięki jego inicjatywie astronom z Fromborka został wówczas zaproszony do udziału w reformie kalendarza. W dalekim Rzymie Sculteti zachował żywą pamięć o stronach rodzinnych i z dumą podkreślał swoje kaszubskie pochodzenie” (z noty na okładce).

***

Teresa Borawska, Henryk Rietz „Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450-1518). Kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Spis treści: Wprowadzenie; Kraj ojczysty Scultetiego; Mozaika geopolityczna Włoch w XV i na początku XVI wieku; Studia w renesansowym Rzymie; Praca w Rocie Rzymskiej; Prokurator i pełnomocnik; „Łowca” beneficjów kościelnych; W konfraterni Santa Maria dell’Anima; Związki z Gdańskiem; Usługi dla księcia Bogusława X i biskupa kamieńskiego; Reprezentant dworu saskiego; W obronie przywilejów kościoła warmińskiego; Przyjaciel Mikołaja i Andrzeja Koperników; Księgozbiór Bernarda Scultetiego; Kres życia na obczyźnie; Wykaz zachowanych książek Bernarda Scultetiego.