PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wokół „Gazety Gdańskiej”

Wokół „Gazety Gdańskiej”
Ewa Czerniakowska „Ze studiów nad dziejami »Gazety Gdańskiej«”
 
Fot. Wydawca

Na tę publikację złożyły się trzy nieduże studia, ukazujące działalność „Gazety Gdańskiej” z lat 1891-1901, a więc z czasu, gdy jej redaktorem był Bernard Milski.

„Autorka – pisze w recenzji wydawniczej profesor Urszula Kęsikowa – podkreśla szczególną rolę i zasługi »Gazety Gdańskiej« i jej redaktora Bernarda Milskiego w podtrzymywaniu świadomości narodowej i języka polskiego wśród mieszkańców Gdańska i całego Pomorza w trudnym okresie nasilonej germanizacji. Jednym ze środków, które posłużyły Milskiemu do tego celu, była działalność wydawnicza, było – jak byśmy dziś powiedzieli – promowanie polskiej literatury”.

***

Ewa Czerniakowska „Ze studiów nad dziejami »Gazety Gdańskiej« pod redakcją Bernarda Zygmunta Milskiego 1891-1901”, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański – Gdańsk 2014.

Spis treści: Wstęp; Podziękowania; Bernard Zygmunt Milski jako obrońca języka polskiego w Gdańsku; O pobytach Stefana Ramułta na Kaszubach (przyczynek do biografii w 100. rocznicę śmierci i 155. rocznicę urodzin); Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w Wydawnictwie  „Gazety Gdańskiej” w 1898 roku; Nota bibliograficzna; Ilustracje kolorowe.