PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Raz jeszcze na Wyspie Sobieszewskiej

Raz jeszcze na Wyspie Sobieszewskiej
Waldemar Nocny „Przewodnik historyczny po Wyspie Sobieszewskiej”
 
Fot. Wydawca

We wstępie autor przypomina, że Wyspa Sobieszewska, której różne miejsca i historie będzie przybliżał, to „pod każdym względem niecodzienne miejsce, gdzie dominuje przyroda, a nie przestrzeń zurbanizowana, szczególnie poprzez ujścia rzek, gdzie z czasem utworzono dwa rezerwaty przyrodnicze o europejskiej randze »Ptasi Raj« i »Mewią Łachę«, ujęte w Europejską Sieć Ekologiczną. Uzyskały one status chronionego obszaru pod nazwą Ujście Wisły i zostały wpisane na tzw. Listę Ramsarską, uwzględniającą najcenniejsze na globie obszary wodno-błotne. Cała zresztą Wyspa Sobieszewska przed laty prawnie uznana została za Obszar Chroniony Krajobrazowo”.

„Na wyspie – pisze dalej Waldemar Nocny – znajduje się dziewięć osad, dzisiaj osiedli: Górki Wschodnie, Sobieszewo, Orlinki, Wieniec, Komary, Świbno, Przegalina, Sobieszewska Pastwa, Sobieszewko, a każde z osobną, ciekawą historią”.

***

Waldemar Nocny „Przewodnik historyczny po Wyspie Sobieszewskiej”, Fundacja „Meritum”, Gdańsk 2021.

Spis treści: Wstęp; Powstanie Przekopu Wisły; Studnia artezyjska w Świbnie; Przeprawy promowe w Przekopie Wisły; Śluzy w Gdańsku-Przegalinie; Port w Gdańsku-Świbnie; Regulacja ujścia Przekopu Wisły; Wał wiślany w Gdańsku-Świbnie; Obelisk upamiętniający powstanie Przekopu Wisły; Gospodarstwa bauerskie wzdłuż Martwej Wisły; Historyczne stele w Sobieszewie; Przeprawa promowa w Sobieszewie; Most w Sobieszewie; Nowe nabrzeże Martwej Wisły w Sobieszewie; Jednostka rakietowa w Sobieszewie; Powstanie Śmiałej Wisły; Kamienna grobla przy Śmiałej Wiśle; Kolektor w morzu; Kościoły na Wyspie Sobieszewskiej; Las wydmowy na Wyspie Sobieszewskiej; Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego w Sobieszewku; Plaże i wydmy; Pola; Poławianie bursztynu; Port lotniczy w Górkach Wschodnich i Stacja Biologiczna UG; Rezerwat „Mewia Łacha” na ujściu Przekopu Wisły; Rezerwat „Ptasi Raj” przy ujściu Śmiałej Wisły i Stacja Ornitologiczna; Szkoły na Wyspie Sobieszewskiej; Wędzarnie Wyspy Sobieszewskiej; Dworek w Wieńcu; Forsterówka; Wieża ciśnień „Kazimierz” w Orlinkach; GAK – „Wyspa Skarbów”; Wielkie imprezy plenerowe na wyspie.