PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przybliżyć malarstwo i rzeźbę z Kościoła Mariackiego

Przybliżyć malarstwo i rzeźbę z Kościoła Mariackiego
„Kościół Mariacki w Gdańsku. Malarstwo i rzeźba”
 
Fot. Wydawca

Pierwsza część publikacji „Kościół Mariacki w Gdańsku” (wydana w 2017 roku) poświęcona była architekturze gdańskiej świątyni. W części drugiej przedstawione zostały rzeźby i malarstwo, które stanowiły wyposażenie największej gdańskiej świątyni. „Tworzyły one – pisze prof. Jakub Szczepański, jeden z recenzentów tego tomu – wspaniały zespół dzieł powstałych na miejscu i importowanych. Mimo wielu zmian, przełomów i wojen, jakich doświadczył Gdańsk, a wraz z nim kościół Mariacki, w tym przełomu reformacyjnego i katastrofy 1945 roku, duża część tych zabytków przetrwała. Nie wszystkie wróciły na swoje dawne miejsce, ale to co obecnie znajduje się w kościele jest cennym świadectwem zarówno życia Gdańska i regionu od późnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej, jak i przemian artystycznych zachodzących w Europie”.

Drugi z recenzentów, doktor Jacek Kriegseisen zauważa, że każdy z zamieszczonych w tomie tekstów „jest podsumowującym, istotnym krokiem dla poznania historii, wartości oraz źródeł inspiracji i artystycznego oddziaływania zabytków zgromadzonych we wnętrzu kościoła Mariackiego. Jest także zachętą do podjęcia badań bardziej szczegółowych. Tak interesująca prezentacja jest możliwa również dzięki ponad dwóm setkom fotografii, często publikowanych po raz pierwszy, pokazujących stan dawny i obecny, co czyni prezentowaną książkę atrakcyjną nie tylko dla specjalistów zajmujących się badaniami nad sztuką dawnego Gdańska, ale przede wszystkim dla miłośników dziejów i kultury tego miasta”.

***

„Kościół Mariacki w Gdańsku. Malarstwo i rzeźba”, redakcja Jacek Friedrich, Fundacja Karrenwall Gdańsk i Wydawnictwo Via Toruń, Gdańsk 2019.

Spis treści: Wstęp (Jacek Friedrich); Album fotografii. Część 1; Średniowieczne nastawy ołtarzowe, malarstwo i rzeźba w kościele Mariackim w Gdańsku (Andrzej Woziński); Album fotografii. Część 2; „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z kościoła Mariackiego w Gdańsku (Antoni Ziemba); Rzeźba nowożytna w kościele Mariackim w Gdańsku (Franciszek Skibiński); Album fotografii, Część 3; Malarstwo nowożytne w kościele Mariackim w Gdańsku (Anna Sobecka).