PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przybliżyć gdańskiego klawesynistę i kompozytora

Przybliżyć gdańskiego klawesynistę i kompozytora
Alina Ratkowska „Śladami Goldberga”
 
Fot. Wydawca

„Niniejsza publikacja – czytamy we wstępie – ma na celu podsumowanie rozproszonych w wielu źródłach informacji na temat życia i działalności wirtuoza, który stał się postacią legendarną, w powszechnej świadomości nierozerwalnie związanej z »Wariacjami Goldbergowskimi« Johanna Sebastiana Bacha”.

„W trakcie krótkiego, dwudziestodziewięcioletniego życia [Goldberg] przebywał w kilku bardzo ważnych ośrodkach muzycznych osiemnastowiecznej Europy. Wywodząc się z Gdańska, miał styczność z silnymi tradycjami muzyki luterańskiej nierozerwalnie w tym czasie związanej ze sztuką kontrapunktu. Późniejszy pobyt w Dreźnie, mieście pozostającym pod przemożnym wpływem muzyki włoskiej i francuskiej, a potem w Lipsku, gdzie kształcił się pod kierunkiem Johanna Sebastiana Bacha, wpłynęły na osobowość młodego klawesynisty”.

„Goldberg pozostawił po sobie stosunkowo małą liczbę utworów. Należą do nich zarówno kantaty, kameralne kompozycje instrumentalne, koncerty klawesynowe i wreszcie utwory na klawesyn solo. Ukazują one ogromną pomysłowość ich twórcy, działającego na styku późnego baroku i rodzącego się nurtu muzyki galant. Goldberg zasłynął przede wszystkim jako fenomenalny klawesynista i improwizator”.

Książce towarzyszy dwupłytowy album, na którym znalazły się wszystkie dzieła na klawesyn solo Johanna Gottlieba Goldberga, w wykonaniu Aliny Ratkowskiej.

***

Alina Ratkowska „Śladami Goldberga. Życie i twórczość gdańskiego klawesynisty i kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga (1727-1756)”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2019.

Spis treści: Przedmowa; Wstęp; 1. Życie Johanna Gottlieba Goldberga (Pobyt w Gdańsku; Wyjazd z Gdańska, Wariackie Goldbergowskie; Edukacja Johanna Gottlieba Goldberga po wyjeździe z Gdańska); 2. Na dworze hrabiego Heinricha von Brühla (Graf Heinrich von Brühl; Kapela Heinricha von Brühla; Działalność Johanna Gottlieba Goldberga w kapeli von Brühla; Repertuar kapeli Heinricha von Brühla; Uczniowie Johanna Gottlieba Goldberga); 3. Twórczość Johanna Gottlieba Goldberga (Indeks kompozycji Johanna Gottlieba Goldberga; Opis twórczości Johanna Gottlieba Goldberga: Twórczość wokalno-instrumentalna, Utwory na klawesyn solo, Utwory kameralne, Koncerty klawesynowe; Charakterystyka styli kompozytorskiego Johanna Gottlieba Goldberga; Johann Gottlieb Goldberg i recepcja twórczości; Zakończenie.